Jump to content

AW - Průvodce: nový velitelský systém


Ashadak

Recommended Posts

Aktualizace 0.22 nám přinesla předělanou podobu velitelských schopností. V tomto článku se podíváme na to, jak vlastně tento systém funguje.

 

V Armored Warfare můžete v okně garáže kliknout na velitele, kterého máte ve vozidle přímo, nebo prostřednictvím nové volby Barracks, která se nachází v horní části obrazovky(na černé liště).

 

barracks.jpg

 

V tomto okně najdete všechny dostupné velitele vedle sebe se sloupci, které ukazují jejich postup v hodnostech. Ve hře je k dispozici 15 hodností pro každého z nich, od seržanta třetí třídy až po plukovníka – před aktualizací bylo pouze 5 úrovní, ale o tom jsme si povídali už v jednom s předchozích článků.

 

Každý velitel získává v bitvě zkušenosti, pokud nashromáždí určitý počet zkušeností umožní mu to postup na vyšší hodnost. Čím víc budete hrát s velitelem, tím můžete dosáhnout vyšší hodnosti. Rychlost postupu je zhruba stejná jako postup vozidla a množství získaných zkušeností se rovná hodnotě získané z bitvy, včetně bonusů, jako je prémiový účet.

 

Každá hodnost (často označovaná jako "úroveň") vám přidá jeden dovednostní bod. Body dovednosti lze investovat do schopností každého velitele v jeho podrobném okně. Pojďme se podívat na toto okno podrobněji.


Dovednosti

 

Dovednosti jsou uspořádány do čtvercové plochy různých tvarů a velikostí. Základní velitelé, jako je Viktor Kirsanov, mají obvykle jen jednoduché uspořádání, zatímco pokročilejší velitelé, jako Kathryn Gray, mají mnohem propracovanější tvary vložené do pole dovedností. Základním principem přiřazení dovedností je to, že hráči mohou body přiřadit pouze dovednostem, které sousedí s již uvolněnými poli. Kromě toho je tento postup možný pouze horizontálně nebo vertikálně, nikoliv diagonálně. Jinými slovy, pokud máte dovednost odemknout, můžete odemknout další dovednost, která je vlevo od již odemčeného, doprava, pod nebo nad.

 

grez.jpg

 

Výchozí bod každého velitele se nazývá Základní dovednost, zbytek prostoru je obsazen buď dalšími dovednostmi nebo prázdnými mezerami. Cílem je přizpůsobit své dovednosti tak, že si vytvoříte cestu, který nejlépe vyhovuje vašemu hernímu stylu.

 

Základní dovednost je váš počáteční bod, který má každý velitel jinde. Nemusí být odemykán a stává se silnějším s každou další hodností, kterou velitel dosáhne.

 

Dovednosti představují obdélníky na šachovém poli. Nabízejí širokou škálu bonusů, z nichž některé jsou jedinečné pro konkrétní velitele. Kvalifikace definuje styl každého velitele - Philipp Holzklau je například velitel vhodný pro bitevní tanky a jeho dovednosti tomu odpovídají zaměřením na rychlost opravy, odolnost posádky a další bonusy užitečné pro tuto třídu vozidel.

 

Schopnosti lze rozdělit i podle výše přínosu:

 • Úroveň 1 – šedé pole s nejmenšími bonusy
 • Úroveň 2 – zelené pole se středními bonusy
 • Úroveň 3 – zlaté pole s největšími bonusy

Při výběru dovednosti, kterou chcete odemknout, hraje jejich kvalita často důležitou roli - je lepší odemknout dvě slabší dovednosti, které potřebujete, než se soustředit na to, že utratíte dovednostní body, abyste se dostali k požadované dovednosti třetí úrovně co nejrychleji? Rozhodnutí je pouze vaše. Vezměte však na vědomí, že ne všichni velitelé mají dovednosti všech úrovní - někteří počáteční velitelé jako Philipp Holzklau mají pouze dovednosti první a druhé úrovně, ale zase jich mají více.

 

Dovednosti také přicházejí ve dvou typech - trvalé a dočasné. Dočasné dovednosti poznáte podle trojúhelníku v pravém dolním rohu.

 • Trvalé dovednosti – nabízejí bonusy, které jsou k dispozici pořád(například Hpčka)
 • Dočasné dovednosti - nabízejí bonusy, které jsou obvykle lepší, ale aktivují se pouze za určitých okolností (například v případě že vám klesnou Hpčka pod 50%)

Výběr těch dovedností, které jsou pro vás nejužitečnější, je součástí nastavení velitele - některé dočasné dovednosti, například ty, které se aktivují s poškozením, jsou mimořádně užitečné pro hráče, kteří dávají přednost agresivnímu stylu hry.

 

Velitel může mít ve své specializaci více dovedností se stejného druhu:

 • Pokud se tak stane, bonusy těchto dovedností se sčítají, nenásobí.
 • Dovednosti se sčítají i napříč svými úrovněmi(například první + druhá úroveň zvýší úroveň maskování)

Posledním typem jsou prázdná pole - ty často leží na nejrychlejší cestě k nejlepším dovednostem (třetí úrovně). Jak naznačuje jejich jméno, mohou být odemčeny, ale nedají vám žádný bonus. Je tedy na vás, zda dáte přednost delší cestě vedoucí přes slabší dovednosti, nebo si cestu zkrátíte.

 

Podrobné okno velitele

 

Šachovnice s dovednostmi se nachází v podrobném okně každého velitele.

 

pg3ifl7.jpg

 

To navíc obsahuje:

 • Obrázek velitele s jeho jménem
 • Postupovou lištu a hodnost(kolik máte nasbíraných zkušeností)
 • Tlačítko s přiřazením velitele(nastavíte si k jakému vozidlu chcete velitele přiřadit)
 • Tlačítko zrychleného postupu(zde můžete investovat volné zkušenosti a urychlit si postup)
 • Seznam aktivních dovedností
 • Tlačítko resetu dovedností(reset lze provádět za peníze s určitou penalizací, nebo pomocí zlaťáků bez zkušenostní penalizace)

Resetovat dovednosti můžete kdykoliv a náprava špatné volby je záležitost pár kliknutí.

 

Postupový systém

 

Jak jsme již zmínili, velitelé získávají v bitvách své vlastní zkušenosti. Každý velitel začíná na první úrovni a postupně se propracovává na patnáctou úroveň.

 

Povyšování však není automatické - když velitel shromáždí dostatek zkušeností, musí být ručně povýšen ve velitelském okně. Až na 10. úroveň mohou všichni velitelé postupovat nezávisle.

 

Když dosáhnou 10 úrovně, objeví se nový prvek hry nazvaný posloupnost velení. Velmi jednoduše řečeno - když dosáhnete 10 úrovně, měli byste zvolit svého "hlavního" velitele, kterému chcete umožnit dosažení patnácté úrovně. Stejně jako v armádě, ne každý může být plukovník – posloupnost velení vaší soukromé vojenské společnosti musí být jednoznačné.

 

er0xqkv.jpg

 

Znamená to, že i když všichni vaši velitelé mohou dosáhnout hodnosti poručíka (10. úroveň), nemůžete se všemi postupovat ve všech hodnostech současně. Všechny hodnosti musí být obsazeny,

 

V praxi to znamená, že k tomu, aby jeden z vašich velitelů dosáhl na plukovníka (nejvyšší hodnost, 15. úroveň), musíte mít:

 • Jednoho podplukovníka(14)
 • Jednoho majora(13)
 • Jednoho kapitána (12)
 • Jednoho nadporučíka(11)

Jinými slovy, pro získání jednoho velitele 15 úrovně potřebujete:

 • Šest velitelů hodnosti poručíka (10)
 • První velitel musí být povýšen na 11
 • Druhý velitel musí být povýšen na 12
 • Třetí velitel musí být povýšen na 13
 • Čtvrtý velitel musí být povýšen na 14
 • Pátý velitel pak může být povýšen na 15

Dokud je tento řetězec dodržován, mohou velitelé postupovat - můžete toho samozřejmě dosáhnout v libovolném pořadí. Můžete například:

 • Můžete trénovat všech šest velitelů najednou.
 • Vytrénovat dva velitelé na úroveň deset, jednoho povýšit na jedenáctou úroveň a trénovat třetího rovnou na dvanáctou úroveň.

A tak dále. Rozhodnutí je jen na vás.

 

Dosažení velitele 15. úrovně není nutností - velitelé na desáté úrovni jsou skutečně silní. Jde spíš o dlouhodobý cíl, který vám poskytne další výhody.

 

Konverze ze systému použitém ve verzi 0.21

 

Přechod starých velitelů na nový systém není založen na tom, kolik velitelských zkušeností jste měli dříve, ale na úrovních.

 

Hráči obdrží velitele, který má stejnou úroveň, přičemž úrovně jsou zaokrouhleny na vyší úroveň - pokud jste měli velitele úrovně 3 a kousek, obdržíte velitele 4 (úroveň 4). Nyní když je velitel umístěn v novém systému, hráči dostanou nějaké zkušenosti navíc, aby se vešli do úrovně v novém systému, což je:

 • Úroveň 1:0
 • Úroveň 2:5 000
 • Úroveň 3:22 000
 • Úroveň 4:77 000
 • Úroveň 5:222 000
 • Úroveň 6:522 000

U velitelů úrovně 5 se zachází trochu jinak. Pokud měl hráč velitele, který dosáhl 5 úrovně a nahromadil nějaké zkušenosti navíc (nebo "maxed out"), obdrží velitele na 6. úrovni:

 • Pokud velitel získal méně než 522 000 zkušeností, dostane velitel 522 000 zkušeností ("základní" úroveň 6)
 • Pokud měl velitel více zkušeností než 522 000 v době, před zavedením aktualizace 0.22, obdrží tento počet zkušeností (až 999.999 zkušeností)

Jednoduše řešeno velitelé 5 úrovně s trochou zkušeností se stanou veliteli 6. úrovně v základu, zatímco namaxovaný velitel na páté úrovni dostane až 999,999 zkušeností. Nestačí to na sedmou úroveň, ale je to dost na to, abyste měli lepší startovní pozici. Při přechodu nikdy nezískáte velitele na vyšší než 6. úrovni.

 

Také berte v úvahu, že se změnil styl počítání zkušeností z celkově nashromážděných zkušeností na zkušenosti nashromážděné pro každou úroveň.

 

baradeiru.png

 

Zhodnocení

 

Tento nový systém je jednoduchý k pochopení, ale je obtížné ho zvládnout. Experimentujte s různými dovednostmi, najděte si velitele, kteří vám nejvíce vyhovují. Do budoucna na vás chystáme další.

 

Doplnění

 

Příklad použití velitelů na vozidlech – moje uvažované nasazení do tříd vozidel(časem budu měnit, ale pro začátek)

 • Philipp Holzklau – bitevní tanky Leopard
 • Sabrina Washington – spot pasivní i aktivní, lehká obrněná vozidla
 • Viktor Kirsanov – bitevní tanky se slabším pancéřováním(čínské, ruské/sovětské)
 • Ioannis Sanna – hlavňové stíhače tanků
 • Fyodorov Sokolov – raketová vozidla s hlavňovou výzbrojí v první linii(řada Terminátorů, T-15)
 • Rashid Al-Atassi – raketová vozidla bez hlavňové výzbroje(pokud nemáte Sokolova, tak i pro řadu vozidel Terminator)
 • Juan Carlos Miramón – lehké tanky
 • Freja Hojbjerg – lehké tanky, hlavňové stíhače
 • Erin O'Connell – hodně specializovaný velitel – pasivní spot, žádné bonusy na boj
 • Anthony Diaz – bitevní tanky se silným pancéřováním(linie Challenger, Abrams)

Na postup jednotlivými stromy se teprve chystám, ale jako odrazový můstek Vám může posloužit obrazový průvodce, který dal dohromady Garrth v jiné části fóra. Díky Garrthe.

 

Každému určitě pomůže i překlad jednotlivých dovedností, který zpracovává Robo do svého slovenského překladu hry.

 

 

Tak to je zhruba vše, snad jsem tu nenapsal moc nesmyslů a třeba ve hře ahoj.

Link to comment
Share on other sites

Před hodinou, arnost905 napsal:

Díky. Hm, a prosím Vás kteří ti velitelé jsou nyní jako "expící?"

Na expenie tankov:

F. Sokolov (má už v základe +12,5% exp)

A. Diaz môže mať na úrovni 7 (+9,4% exp)

M. Konig (toho nemám, takže %to nech napíšu iní)

 

Link to comment
Share on other sites

před 12 hodinami, nekro napsal:

Tož bych jak si měl malej dotaz, já v garáži jen 7 velitelů-jak se dají sehnat ostatní ?

 

Erin O´Connell se dala koupit a nebo vyjezdit v akci.

Fyodorov Sokolov to samé.

Anthony Diaz byl za registraci na webu hry mezi 19. prosincem 2014 a 18. lednem 2015.

Maximilian Konig byl součástí Founder balíčků - bral bych ho, chybí mi :ermm: 

 

Link to comment
Share on other sites

Kdo ví, proč to přiexpení velitelů zatrhli, osobně si myslím, že je to dobrý krok. Jen mi chybí zobrazení statistiky velitelů a posádky v tom vyúčtovacím reportu, alespoň tak jednoduše, jak to bylo dříve. Je to zaměřené jen na vozidlo.

Tak velitele jsem už pochopil, stejné základní XP se jim přičítá jako vozidlům, ale výpočet posádky ještě nikoliv.

Jakého velitele byste prosím Vás doporučili na artyny?

Link to comment
Share on other sites

V 26. 11. 2017 at 14:09, drotar napsal:

Fuu tak komplikovanejsi sposob uz snad vymysliet ani neslo. Ale super, ze sa nasiel niekto kto spustil forum pretoze po zruseni sekcie na ofiko fore

som to uz skoro vobec nehral.

 

Vítej na fóru. Snad se ti tu bude líbit ;-)

Link to comment
Share on other sites

Všichni na 10 a dál už nedostaneš nic...nejde to! Free pouze do poručíka,pak Advance zamrzne!!! (RU server včera po updatu) Tohle zjištění mě stálo 40 milionů expů..takže bych nejraději někoho uškrtil!!! Freya na patnáctce ,kde vyzobne všechny ty reloady by mohla být zajímavá, ale tam se normální smrtelník nikdy nedostane :smileys-coffee-532684:

,ScreenShot0059.jpg

ScreenShot0060.jpg

Link to comment
Share on other sites

Protože to nemám polokalizované, tak se zaměřuju na první políčko a zbytek prostě "nevím". Docela mě naštvalo, že expení posádky jsem nenašel a zatím nevím, co na artyny. Předpokládám, že otáčení věže a AIM time mají přednost bez ohledu vzdálenosti.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, arnost905 said:

Protože to nemám polokalizované, tak se zaměřuju na první políčko a zbytek prostě "nevím". Docela mě naštvalo, že expení posádky jsem nenašel a zatím nevím, co na artyny. Předpokládám, že otáčení věže a AIM time mají přednost bez ohledu vzdálenosti.

 

 

Môžem ti prezradiť, že schopnosti členov posádky sú na konci súboru a budú tiež preložené. Ak si teda nainštaluješ preklad.

 

 

crewsk.thumb.png.e4f8224f93e36d68b3f4f482a7acd39a.png

 

Link to comment
Share on other sites

Pochopil som to tak, že majú napríklad súbor garage, čiže garáž. Garáž je zložená z rôznych oblastí, napríklad ui/užívateľské prostredie, alebo tt (nejaké technické popisky).  Tak keď pridávajú niečo v konkrétnej časti garáže, a cesta ku textu, je určená prvým stĺpcom, tak ju musia napísať presne ui_atd... Aby to cryengine správne prečítal.

 

No a keď osoba ukončí prácu, tak to jednoducho zoradí. Neviem v čom to dopisujú ale v Exceli normálne označím stĺpce, ktoré chcem zoradiť a zadám pravidlo zoradiť abecedne podľa stĺpca "B" a je to zoradené. To sú tri kliky.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
před 3 hodinami, milca66 napsal:

Díky moc za info o posádce, dllouho sem to nehrál, škoda toho pvp, wot už mně .... :-)

Vítej na fóru. Doufám, že i po pauze se nenecháš odradit...pokud rovnou nezamíříš na RU server a budeš chtít hrát na EU, zavítej občas na komunitní TSko, můžeme dát čety, odpočty a trošku si to PvP zpříjemnit. Jinak ať se daří na bojišti ;-)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
 • Create New...