Jump to content

Privacy Policy

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen jako Souhlas)

Tento souhlas je udělován Správci worldofwars.cz, worldofwars.eu, armoredwarfare.cz, armoredwarfare.eu, wowp.cz (dále jen Správce)

 

Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ze strany Správce a jeho smluvních zpracovatelů osobních údajů. Souhlas je udělován v níže uvedeném rozsahu, níže uvedených údajů a po níže uvedenou dobu, počínající dnem ukončení poslední aktivní služby objednané u Správce.

 

1. Uživatel souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany Poskytovatele a dalších jejích smluvních zpracovatelů za níže uvedenými účely, v níže uvedeném rozsahu a po níže uvedenou dobu.

1.1 Záznamy o spotřebitelských aktivitách Uživatele 

Identifikační a adresní údaje uživatele: Jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.

Elektronické identifikátory: IP adresa, identifikátory v sociálních sítích, cookies, elektronické kontakty, atd.

Analýza využívání služeb Provozovatele zákazníkem strojovou i osobní formou.

Analýza a vyhodnocování platební historie zákazníka.

Historie využívaných služeb

Historie kontaktování podpory a obsah těchto zpráv

Údaje o chování uživatele v systému Správce

 

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to prostřednictvím webové administrace Poskytovatele ve správě uživatelského účtu.

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé uvedení na webových stránkách Správce

 

4. Zákazník má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo na:

Zákazník má právo žádat informace o kategoriích zpracování osobních údajů, jejich účelu, povaze a době zpracovávání.

Zákazník má právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Zákazník má právo požádat, aby jeho údaje byly opraveny, doplněny, vymazány, případně jejich zpracování omezeno, a to na základě podmínek stanovených relevantními předpisy.

Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a vznést stížnost u dozorových úřadů.

Zákazník má právo být informován v případech, kdy dojde k porušení zabezpečení jeho osobních údajů. A to v případě, že je pravděpodobné, že daný případ bude mít za následek vysoké riziko narušení jeho práv a svobod.

 

5. Veškerá práva může Zákazník uplatit přes PM zprávu systému ve webové profilu účtu.

 

6. Vyjádřením souhlasu se zpracováním osobních údajů potvrzujete, že jste se s danými podmínkami seznámili, rozumíte jim a bez výhrad s nimi souhlasíte.

 

Další informace ohledně zpracování:

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány automaticky (strojově) i osobně. V případě potřeby mohou být údaje zpřístupněny také pracovníkům Správce a Zpracovatele.

Uživatel prohlašuje, že si souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním. V případě, že se jedná o osobu nezletilou, souhlasem rovněž potvrzuje, že byl u tohoto souhlasu přítomen jeho zákonný zástupce, který; s ním vyslovuje rovněž souhlas.

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Create New...