Jump to content

Privacy Policy

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen jako Souhlas)

Tento souhlas je udělován Správci worldofwars.cz, worldofwars.eu, armoredwarfare.cz, armoredwarfare.eu, wowp.cz (dále jen Správce)

 

Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ze strany Správce a jeho smluvních zpracovatelů osobních údajů. Souhlas je udělován v níže uvedeném rozsahu, níže uvedených údajů a po níže uvedenou dobu, počínající dnem ukončení poslední aktivní služby objednané u Správce.

 

1. Uživatel souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany Poskytovatele a dalších jejích smluvních zpracovatelů za níže uvedenými účely, v níže uvedeném rozsahu a po níže uvedenou dobu.

1.1 Záznamy o spotřebitelských aktivitách Uživatele 

Identifikační a adresní údaje uživatele: Jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.

Elektronické identifikátory: IP adresa, identifikátory v sociálních sítích, cookies, elektronické kontakty, atd.

Analýza využívání služeb Provozovatele zákazníkem strojovou i osobní formou.

Analýza a vyhodnocování platební historie zákazníka.

Historie využívaných služeb

Historie kontaktování podpory a obsah těchto zpráv

Údaje o chování uživatele v systému Správce

 

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to prostřednictvím webové administrace Poskytovatele ve správě uživatelského účtu.

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé uvedení na webových stránkách Správce

 

4. Zákazník má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo na:

Zákazník má právo žádat informace o kategoriích zpracování osobních údajů, jejich účelu, povaze a době zpracovávání.

Zákazník má právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Zákazník má právo požádat, aby jeho údaje byly opraveny, doplněny, vymazány, případně jejich zpracování omezeno, a to na základě podmínek stanovených relevantními předpisy.

Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a vznést stížnost u dozorových úřadů.

Zákazník má právo být informován v případech, kdy dojde k porušení zabezpečení jeho osobních údajů. A to v případě, že je pravděpodobné, že daný případ bude mít za následek vysoké riziko narušení jeho práv a svobod.

 

5. Veškerá práva může Zákazník uplatit přes PM zprávu systému ve webové profilu účtu.

 

6. Vyjádřením souhlasu se zpracováním osobních údajů potvrzujete, že jste se s danými podmínkami seznámili, rozumíte jim a bez výhrad s nimi souhlasíte.

 

Další informace ohledně zpracování:

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány automaticky (strojově) i osobně. V případě potřeby mohou být údaje zpřístupněny také pracovníkům Správce a Zpracovatele.

Uživatel prohlašuje, že si souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním. V případě, že se jedná o osobu nezletilou, souhlasem rovněž potvrzuje, že byl u tohoto souhlasu přítomen jeho zákonný zástupce, který; s ním vyslovuje rovněž souhlas.

Third Parties

Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Create New...