Jump to content

Pravidla fóra

1.Všeobecná ustanovení

1.1. Registrace - Uživatel musí být starší 7 let - Uživatel smí používat pouze jeden účet - Za ochranu přihlašovacích údajů primárně odpovídá uživatel

1.2. Účel Fóra - Účelem Fóra World of Wars je:- Diskuze o hře World of Tanks a War Thunder a jiných hrách v případě jejich následného spuštění či vytvoření větší členské základny- Seznámení se s ostatními hráči

1.3. Odpovědnost - Zprávy vyjadřují názory jednotlivých uživatelů- Při podezření z porušení pravidel se doporučuje okamžitě kontaktovat moderátory nebo využít funkci NAHLÁSIT u každého příspěvku- Uživatelé se přihlášením na Fórum zavazují, že jejich příspěvky nebudou obsahovat vědomě lživé informace, pomluvy, urážky, nadávky, neslušné a obscénní výrazy, sexuální narážky, pornografii, nebudou narušovat soukromí jiných uživatelů a nebudou v rozporu se zákonným pořádkem ČR.

1.4. Bany - Za porušování pravidel tohoto Fóra může být uživatel postižen přechodným nebo trvalým omezením užívání Fóra (ban). ( další informace v sekci č. 6 )

 

2.. Omezení a zákazy

2.1.Etiketa - Ve Fóru i v soukromých zprávách jsou zakázány: - Flame- Trolling- Pomluvy, osočování- Vulgarity a zvlášť hrubé výrazy, jejich zkratky nebo úmyslné zkomoleniny- Osobní útoky- Rasově, národnostně, nábožensky, etnicky a sexisticky motivované urážky a pomluvy. To zahrnuje nevkusné "vtipy".- Přehnané používání VELKÝCH PÍSMEN

2.2. Zveřejňování informací o uživatelích, výhrůžky - Zveřejňování osobních informací o ostatních uživatelích je zakázáno- V případě porušení této zásady jsou osobní informace z Fóra odstraněny- Uživatel může být varován nebo zabanován, podle stupně závažnosti případu- Výhrůžky násilím, přímé i nepřímé, jsou zakázány- Výše uvedené platí na všechny uživatele, moderátory nevyjímaje

2.3. Reklama - Reklama není povolena v příspěvcích, avatarech ani podpisech uživatelů Fóra Za porušování těchto pravidel může být uživatel postižen přechodným nebo trvalým omezením užívání Fóra (ban).

2.4. Offtopic, spam, trolling - Tato oblast zahrnuje:- Přehnané zveřejňování stejných či podobných výrazů nebo nesmyslných textů- Opakované zveřejňování vláken na stejné téma- Zveřejňování příspěvků mimo téma diskuze/sekce- Zahajování nových diskuzních vláken s cílem narušení chodu Fóra nebo cíleného vyvolání vážného konfliktu- Záměrné narušování chodu diskuzí (osobní útoky, odvádění od tématu)- Zneužívání funkce nahlášení závadných příspěvků - Přidávání příspěvků pouze za účelem udržení vlákna na viditelnějším místě ("bumping")- Petice a hlasování, které nemají za cíl vedení diskuze.

2.5. Kontroverzní témata - Diskuze na politické, náboženské nebo jiné kontroverzní mohou být povoleny. Takto riziková témata budou samozřejmě pod dohledem a v případě porušení pravidel výše dojde k zásahu moderátorů. Ze strany redakce nebude podporován jakýkoliv prodej herních účtů a reálií, která jsou v rozporu s pravidly provozovatelů her, pokud jsou tyto činnosti zakázány licenční smlouvou, kterou se hráči registrací stvrdili respektovat.

2.6. Porušování pravidel a zákonů - V rámci Fóra není dovoleno:- Přímé i nepřímé zmínky o nezákonných činnostech nebo zneužívání omamných a psychotropních látek

2.7. Disciplinární akce - V rámci Fóra není dovoleno zveřejňovat příspěvky nebo nová vlákna za účelem diskuze o disciplinárních akcích na Fóru, stejně tak není povoleno diskutovat o rozhodnutích moderátorů Fóra. V případě připomínek se dodržuje přímá linie stížností - kontaktování zasahujícího moderátora formou PM při zachování pravidel- v případě neúspěchu kontaktovat Vedoucího moderátorů nebo následně Administrátora- zneužívání tohoto postupu bude bráno jako porušení pravidel

2.8. LIVE CHAT - Veškerá výše jmenovaná pravidla se v plném rozsahu vztahují i ( a hlavně ) na Live Chat. Zde mohou být uplatněny i tvrdší postihy a restrikce vzhledem k jeho viditelnosti na hlavní stránce. Na Live chat není povoleno postovat samovolně se zobrazující videa a obrázky, pouze odkazy na zobrazen. Na Live Chatu nebudou tolerovány ani zjevné vulgarity se zástupnými znaky! Hádky a urážky na live  chatu - pokud uživatelé po výzvě moderátora nepřestanou, dostanou ban na 24h (bude se týkat každého, kdo se do hádky a urážek zapojí). Bodování na live chatu – 1 vulgární slovo = 1 varovný bod.

2.9. HYDE PARK - Oproti zbytku fóra je tento prostor brán jako neutrální. Zde je ze strany administrátorů a moderátorů podstatně větší benevolence. A dozor zde je téměř minimální.- Uživatelé zde mají větší volnost, bude zde i tolerovány mírné prohřešky vůči předchozím pravidlům, pokud se nebude jednat o věci porušující zákony ČR- Administrátoři a moderátoři nebudou zasahovat, pokud se situace extrémně nevyhrotí a nebude třeba na krátkou dobu uklidnit horké hlavy. Pokud ano, bude se jednat o krátkodobé zamčení tématu a uklidnění obou stran, aktivních v daném konfliktu- Tato volnost bude pro tuto sekci.V případě snahy přesunout konflikty a témata z Hyde Parku do ostatních částí fóra dojde k okamžitému zásahu ze strany moderátorů- Při opakovaném přesunu konfliktů hrozí u jedinců omezení přístupu na fórum a pokud se bude takto situace vyvíjet dlouhodobě, hrozí uživatelům krátkodobé či trvalé zamčení této sekce.

 

3. Další ustanovení

3.1. Jazyk - Úředními jazyky tohoto Fóra je čeština a slovenština

3.2. Nečitelné příspěvky - Při psaní příspěvků na fórum se vyhýbejte nečitelným fontům nebo používání nevhodných barev. Nečitelné příspěvky mohou být upraveny nebo smazány.

3.3. Odkazy a obrázky - Při zveřejňování odkazů na jiné stránky nebo obrázky se ujistěte, že jejich obsah neporušuje výše uvedená pravidla. Vyhýbejte se také obrázkům z ASCII symbolů,které se ostatním uživatelům v závislosti na zobrazení mohou jevit zkreslené.

3.4. Uživatelská jména, jména a emblémy klanů, avatary a podpisy - Uživatelská jména, jména a emblémy klanů, avatary a podpisy nesmí obsahovat:- Urážky, osobní útoky, pomluvy- Obtížně čitelné nebo nevhodné výrazy a zkratky- Národnostní, rasové, náboženské nebo etnické narážky a urážky- Výrazy které navozují národnostní nebo rasovou nadřazenost nebo propagují diskriminaci- Urážlivé nebo diskriminující narážky na tělesné nebo duševní postižení- Narážky na sexualitu, pedofilii, násilí, tělesné orgány a tělesné funkce- Násilí, obscénní nebo vulgární výrazy (a zkratky)- Narážky na návykové a psychotropní látky a jejich užívání- Materiály kryté autorským právem- Negativní narážky na náboženství a víru- Logotypy, symboly, emblémy nebo osobnosti spojené se zločineckými organizacemi (např. Nacistická symbolika, zkratky (88, 18, SS) nebo jejich napodobeniny (55), osobnosti spojené se zločiny proti lidskosti nebo s organizacemi, které se jich dopouštěly)- Materiály urážlivé k moderátorům, administrátorům či dalším uživatelům fóra- Materiály, které jiným způsobem narušují zákony a Ústavu ČR Podpisy i avatary mohou obsahovat animaci, pokud nevadí ostatním uživatelům Fóra. Podpis by v ideálním případě neměl překračovat 8 řádků.Pokud jsou tato pravidla porušena, administrátoři fóra a moderátoři mohou avatary a podpisy upravit nebo požadovat jejich změnu, v případě závažných porušení pravidel užívání tohoto Fóra mohou následovat i další sankce.

 

4. Fungování fóra

4.1 Administrátoři - Administrátoři jsou nejvyšší instancí fóra. Jejich status je zvýrazněn příslušností ke skupině Administrator pod jejich přezdívkou a barevným zvýrazněním nick name.

4.2 Moderátoři Moderátoři jsou dobrovolní spolupracovníci z řad hráčů pro udržování pořádku a pravidel na Fóru. Jejich status je zvýrazněn příslušností ke skupině Global Moderátor, Moderátor WT či Moderátor WOT pod jejich přezdívkou společně s příslušnou barvou

4.3 Pravomoci - Administrátoři a moderátoři mají pravomoc k dočasnému nebo trvalému pozastavení činnosti uživatele na Fóru v případě, že dojde k porušení pravidel. Proti akcím moderátorů je možné se odvolat k Vedoucímu moderátorů. Proti rozhodnutím Administrátorů není odvolání.

4.4 Varování - Varování a oficiální zprávy Administrátorů jsou odlišeny červenou barvou, Moderátorů oranžovou barvou. Používání této barvy je vyhrazeno pouze pro oficiální účely. Jakýkoli jiný příspěvek Moderátorů nebo Administrátorů vyjadřuje pouze jejich vlastní názor. Pokud byl příspěvek uživatele editován zásahem Moderátora/Administrátora, uživatelé nesmí upravovat/mazat červený/oranžový text. Stejně tak je zakázáno napodobovat zásahy Moderátorů/Administrátorů nebo se za ně vydávat.

4.5 Omezení - Pokud dojdou hráči k podezření, že Moderátor zneužívá své postavení, je nutné okamžitě uvědomit Vedoucího moderátorů.

 

5. Odvolání

5.1 Odvolání proti sankcím, přestupky proti pravidlům - Pouze formou PM. Ke zprávě je nutné přiložit co nejúplnější popis situace, příp. důkazní materiál (záznamy z chatu, snímky obrazovky...). K těmto účelům není možné používat Fórum ani LIVE CHAT.

 

6. Systém trestů a postihů

6.1 – Jednotliví uživatelé - Mírné porušení pravidel – Varování slovně nebo editací příspěvku- Porušení pravidel = udělení +1 bodu varování + editace příspěvku. Další porušení pravidel = udělení +3 bodů varování + editace příspěvku. Opakované porušení i přes předchozí varování = +5 bodů. Opakovaná ignorace varování = BAN 24 hodin. Porušení pravidel po návratu z 24 hodinového omezení = BAN na 30 dní, další i na delší dobu. Nasbírání deseti bodů = BAN na 30 dní, další i na delší dobu nebo permanentní. Zjištění založení více účtů u jednoho uživatele = permanentní ban na všechny účty.

6.2 – Konflikty - Prvním krokem Varování v tématu dle kroků 6.1- Pokud se situace nezmění, dojde ke krátkodobému zamčení vlákna a u jednotlivců postup dle bodu 6.1. Poté téma otevřeno bez zásahu k užívání- Pokud se situace opakuje potřetí, dojde k zamčení tématu, promazání celého konfliktu, a postup u aktérů dle bodu 6.1 při opakovaném porušování pravidel.

7. Rušení účtu na vlastní žádost

7.1 - Účet bude zrušen na základě žádosti uživatele, ale nebudou mu smazány příspěvky, které na fóru za tu dobu vytvořil. Zvažte proto zrušení účtu.

×
×
  • Create New...