Jump to content

WT - Posádka obecně


Argo37

Recommended Posts

Zdravím,

 

 

tento topic je věnován základnímu popisu posádky ze hry War Thunder. Moje překladatelské znalosti angličtiny nejsou zcela 100%, a tak možná v určitých případech zvolím nepřesně přeložený ekvivalent k českému výrazu. Proto vás prosím buďte jednak shovívaví a pokud budete mít tu možnost písněte mi do PM a já se postarám o případnou korekci topicu. Díky předem a jdeme na to.

 

 

Jako předchozí moje příspěvky tak i tento budiž tak trochu přiblížením a popisem určité části hry war Thunder a tím jest záložka "View crew" , v překladu náhled na posádku.

 

 

 

Pilot ( pilot )

Zde se jedná jak název sám o sobě i v angličtině prozrazuje o hodnoty vlastností samotného pilota. Vezmeme je tedy popořadě jak jsou ve hře samotné.

 

1) Keen Vision (bystrý zrak)

(bonusy za status Expert / expert ; Ace / eso = +30 ; +50 k základní hodnotě)

 

- This skill affects the pilot´s visual range in the direction he is looking; i. e. the maximum distance at which he can detect the enemy.

 

- Tato vlastnost a její hodnota ovlivňuje dosah vidění pilota směrem, kterým se dívá; to jest maximální vzdálenost na jakou dokáže zpozorovat nepřítele.

 

 

2) Visibility ( dohled ) : hodnota 0/50

(bonusy za status Expert / expert ; Ace / eso = +30 ; +50 k základní hodnotě)

 

- This skill influences the visibility range around the aircraft.

 

- Tato schopnost a její hodnota určuje jaký je rozsah viditelonosti kolem letadla.

 

 

3) G-Tolerance (odolnost vůči přetížení): hodnota 0/100

 

- Tolerance of positive and negative g-forces. In the "Mause Aim" mode this skill afffects control accuracy of the aircraft.

 

- Schopnost odolávat jak pozitivním, tak i negativním hodnotám g hodnot přetížení*. V módu "Myš zaměřování" tato dovednost a její hodnota ovlivňuje přesnost ovládání letadla.

 

*(při manévrech ve vysokých rychlostech a u ostrých leteckých akrobatických prvků dochází k tazvanému přetížení, tj. pocitu několikanásobku vlastní hmotnosti těla pilota, kdy dochází k jevům jako je "Blackout" = odkrvení horní poloviny těla a především hlavy a následná ztráta vědomí, nebo tzv. Redout = jež je opak a dochází při něm k překrvení horní poloviny těla a tudíž především hlavy. Způsobuje zalití mozku krví a tím působí tlak v hlavně na oční centrum a na zrak jako takový, proto příznačný název "Redout" / rudý, červený výpadek ).

 

 

4) Stamina (výdrž): hodnota 0/100

 

- This skill allows the crew to resist fatigue for a longer period of the time, their accuracy and g-tolerance gradually decrease, depending on the time spent in the session and the number of g-forces sustained.

 

- Tato vlastnost a její hodnota udává schopnost odolávat zátěži po delší časový úsek, kdy je postupně snižována odolnost g-tolerance, v závislosti na době a počtu g přetížení posádky.

 

 

5) Vitality (životní síla): hodnota 0/100

 

- The health of the crew members, as well as the speed of the recovery if they are wounded.

 

- Tato vlastnost a hodnosta její schopnosti udává zdraví posádky a stejně tak i rychlost jejího uzdravení pokud jsou zraněni.

 

 

 

 

Gunners (střelci)

Tato záložka pod sebou skrývá schopnosti a jejich hodnoty určující vlatnosti střelců posádky a to už jak samotného pilota a střelce v jednom, tak i další palubní střelce, jež je možné přikoupit ve víceosádkových modelech letadel, především pak v různých typech střemhlavých a především ve strategických bombardérech.

 

1) Number of Experienced Gunners (počet zkušených střelců): hodnota 1/10

 

- The number of experienced gunners in the crew. if the aircraft has more gunners than experienced gunners, the crew does not run at maximum performence.

 

- Tento údaj znázorňuje počet zkušených střelců. Pokud má posádka více nežli jednoho střelce, nebude posádka střelců vycházet z maximálních hodnot dalších schopností (podělí se mezi všechny členy rovnoměrně).

 

 

2) Fire Accuracy (přesnost střelby): hodnota 0/50

(bonusy za status Expert / expert ; Ace / eso = +30 ; +50 k základní hodnotě)

 

- The accuracy of the aircraft gunner´s fire.

 

- Tato dovednost a její hodnota určuje přesnost střelby pilota a palubních střelců.

 

 

3) Fire Precision (preciznost střelby): hodnota 0/50

(bonusy za status Expert / expert ; Ace / eso = +30 ; +50 k základní hodnotě)

 

- This skill reduce how scattered gunner´s fire is.

 

- Tato dovednost udává hodnotu redukce rozptylu při pilotově střelbě stejně tak i u palubních střelců.

 

 

4) G-Tolerance (odolnost vůči přetížení): hodnota 0/100

 

- Tolerance of positive and negative g-forces. In the "Mause Aim" mode this skill afffects control accuracy of the aircraft.

 

- Schopnost odolávat jak pozitivním, tak i negativním hodnotám přetížení*. V módu "Myš zaměřování" tato dovednost a její hodnota ovlivňuje přesnost ovládání letadla.

 

 

*(při manévrech ve vysokých rychlostech a u ostrých leteckých akrobatických prvků dochází k tazvanému přetížení, tj. pocitu několikanásobku vlastní hmotnosti těla pilota, kdy dochází k jevům jako je "Blackout" = odkrvení horní poloviny těla a především hlavy a následná ztráta vědomí, nebo tzv. Redout = jež je opak a dochází při něm k překrvení horní poloviny těla a tudíž především hlavy. Způsobuje zalití mozku krví a tím působí tlak v hlavně na oční centrum a na zrak jako takový, proto příznačný název "Redout" / rudý, červený výpadek ).

 

 

5) Stamina (výdrž): hodnota 0/100

 

- This skill allows the crew to resist fatigue for a longer period of the time, their accuracy and g-tolerance gradually decrease, depending on the time spent in the session and the number of g-forces sustained.

 

- Tato vlastnost a její hodnota udává schopnost odolávat zátěži po delší časový úsek, kdy je postupně snižována odolnost g-tolerance, v závislosti na době a počtu g přetížení posádky.

 

 

6) Vitality (životní síla): hodnota 0/100

 

- The health of the crew members, as well as the speed of the recovery if they are wounded.

 

- Tato vlastnost a hodnosta její schopnosti udává zdraví posádky a stejně tak i rychlost jejího uzdravení pokud jsou zraněni.

 

 

 

Ground Service (pozemní personál)

Tato záložka je zase zodpovědná za přidělování hodnot ke schopnostem posádky pozemního personálu, který je zodpovědný za technický stav letadla. To znamená, že pokud máme dobře vycvičenou tuhle část posádky dostaneme výhodu v boji jakými jsou např. rychlost dovyzbrojení a opravy letadla.

 

1) Repair Speed (rychlost oprav): hodnota 0/50

(bonusy za status Expert / expert ; Ace / eso = +30 ; +50 k základní hodnotě)

 

- The mechanic´s skill. The rate at which the aircraft is repaired in the hangar and at the airfield.

 

- Tato schopnost a její hodnota určuje dovednosti mechaniků a to rychlost s jakou opraví letadlo v hangáru** a na letišti***.

 

** (oprava vztahující se po návratu z arkádových a jiných bitev).

*** (oprava vztahující se na historické bitvy a rychlost oprav po přistání na letišti).

 

2) Repair Rank (Stupeň oprav): hodnota 0/20

 

- The mechanic´s skill. The maximum rank of the aircraft that the mechanic can repair.

 

- Dovednost mechaniků, která udává maximální stupeň letadla, který je mechanik schopen opravit.

 

 

3) Reload Speed (rychlost nabíjení): hodnota 0/50

(bonusy za status Expert / expert ; Ace / eso = +30 ; +50 k základní hodnotě)

 

- The armourer´s skill. The rate at whitch the weapons are reloaded in the air and in the airfield.

 

- Schopnost zbrojíře. Její hodnota udává rychlost nabýjení ve vzduchu**** a na letišti***.

 

*** (znovuvyzbrojení vztahující se na historické bitvy a rychlost dobyjení po přistání na letišti).

**** (znovuvyzbrojení vztahující se na arkádové bitvy a rychlost dobýjení).

 

4) Healing Speed (rychlost uzdravení): hodnota 0/100

 

- The medic´s skill. The rate at which pilots and gunners who are wounded are healed.

 

- Schopnost doktora. Ta udává hodnotu jakou se piloti a střelci , kteří jsou zranění, budou uzdravovat.

 

Qualification (kvalifikace)

Tato záložka udává jakou číselnou hodnotu je potřeba dosáhnout na další stupeň kvalifikace ze základního na hodnost "Expert" a poté "Ace". Obě pak dávají posádce jako takové určitý bonus v podobě číselné hodnoty přidávané k některým schopnostem. U stupně "Expert" je to +30 bodů a u "Ace" to je následně +50 bodů.

 

Accelerated Trainning (akcelerace tréninku)

Zde máte možnost za herní měnu nakoupit zkušenostní body a tím urychlit expení posádky následným přidáním zakoupených bodů.

 

Apply (použít)

Tato záložka je jakožto potvrovací tlačítko, kterým odsouhlasíte Vámi přerozdělené získané zkušenostní body.

 

 

Tak a to je zhruba vše k záložce posádka. doufám, že jsem opět nezklamal a poskytl vám minimální základní informace ohledně této záložky a její funkce. Předem díky za postřehy a pomocnou ruku všem zainteresovaným. Pokud tedy máte nějaké postřehy, pište mi PM a jak jsem slíbil po konzultaci jak s vámi, tak s dalšimi členy redakce a fóra War Thunder, editnu topic a upravím jej dle vašeho návrhu anebo opravím případné chyby, které se vyskytnou a vy mě na ně upozorníte.

 

Argo37

Link to comment
Share on other sites

...

Gunners (střelci)

Tato záložka pod sebou skrývá schopnosti a jejich hodnoty určující vlatnosti střelců posádky a to už jak samotného pilota a střelce v jednom, tak i další palubní střelce, jež je možné přikoupit ve víceosádkových modelech letadel, především pak v různých typech střemhlavých a především ve strategických bombardérech.

 

1) Number of Experienced Gunners (počet zkušených střelců): hodnota 1/10

 

- The number of experienced gunners in the crew. if the aircraft has more gunners than experienced gunners, the crew does not run at maximum performence.

 

- Tento údaj znázorňuje počet zkušených střelců. Pokud má posádka více nežli jednoho střelce, nebude posádka střelců vycházet z maximálních hodnot dalších schopností (podělí se mezi všechny členy rovnoměrně).

 

 

2) Fire Accuracy (přesnost střelby): hodnota 0/50

(bonusy za status Expert / expert ; Ace / eso = +30 ; +50 k základní hodnotě)

 

- The accuracy of the aircraft gunner´s fire.

 

- Tato dovednost a její hodnota určuje přesnost střelby pilota a palubních střelců

...

 

1) Na novom porte (stání) lietadla je Number of Experienced Gunners nastavená na 1:to znamená že sa jedná o pilota?

2) Respektíve, pokiaľ mám lietadlo s pilotom a jedným strelcom, tak je potrebné túto hodnotu zvyšiť na 2?

 

3) Otázkami smerujem k tomu, aby na začiatku som dával expy podľa mojho rozdelenie portov (stáni). Napr. stíhačov budem mať na prvom porte a na ňom nebudem expiť záložku gunners a na druhom bombardery, kde budem preferovať expenie práve záložky gunners. Je takáto úvaha správna?

Link to comment
Share on other sites

to loutre67 : Ano pochopil jsi to správně. První je vždy pilot a pokud máš onu posádku vícečlenou, právě rozšířenou o dalšího střelce, tak musíš jak jsi správně napsal navýšit hodnotu na 2 a při expení se rozhodovat komu z nich budeš přidělovat body ( tady si nejsem 100% jistý, protože mám jen Ju-87 a podrobněji jsem to u bombardéru nezkoumal ). Každopádně se pro jistotu juknu a případně doplním info.

Link to comment
Share on other sites

1) Na novom porte (stání) lietadla je Number of Experienced Gunners nastavená na 1:to znamená že sa jedná o pilota?

2) Respektíve, pokiaľ mám lietadlo s pilotom a jedným strelcom, tak je potrebné túto hodnotu zvyšiť na 2?

 

3) Otázkami smerujem k tomu, aby na začiatku som dával expy podľa mojho rozdelenie portov (stáni). Napr. stíhačov budem mať na prvom porte a na ňom nebudem expiť záložku gunners a na druhom bombardery, kde budem preferovať expenie práve záložky gunners. Je takáto úvaha správna?

 

Tak jak jsem to zatím ze hry pochopil já:

 

1) Ne, jedná se o střelce, jednoho máš "zdarma".

2) Je třeba až když máš pilota a dva střelce.

3) Expy mi přijde dobré rozumně rozházet do všeho možného, aby ses co nejdřív dostal na možnost koupit Experta pro dané letadlo.

 

Co se mi zatím nezdá, je možnost si za peníze vytůnit posádku na maximum, a snad to bude v plný nějakým způsobem omezeno či zrušeno(no to nejspíš ne).

Link to comment
Share on other sites

Tak jak jsem to zatím ze hry pochopil já:

 

1) Ne, jedná se o střelce, jednoho máš "zdarma".

2) Je třeba až když máš pilota a dva střelce.

3) Expy mi přijde dobré rozumně rozházet do všeho možného, aby ses co nejdřív dostal na možnost koupit Experta pro dané letadlo.

 

Co se mi zatím nezdá, je možnost si za peníze vytůnit posádku na maximum, a snad to bude v plný nějakým způsobem omezeno či zrušeno(no to nejspíš ne).

 

No trochu musím nesouhlasit. Kam by si dal toho střelce, když máš jednomístného stíhače? Zde se prostě jedná zároveň o pilaota, ale i o střelce v jedné osobě, kdy pilotovi přiděluješ body k jeho letovým schopnostem a pak podobně i jeho střeleckým schopnostem, ale pořád je to jeden a ten samý pilo/střelec. Když máš osádku více než jednomístnou, tak se to právě začíná dělit na pilota a střelce.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Tady tomu vůbec nerozumím, já přidávám body střelci a vedle bílých čísel se mi objevují čísla i červeně např. -1 nebo -2 nevíte co to znamená? U jednomístného stíhače mám expit taky střelce? Jako že pilot je taky zároveň střelec a je třeba zlepšovat jeho schopnosti?

 

A když mám bombardér kde jsou 2 věže, jedna vepředu a jedna vzadu, tak mám jenom jednoho střelce a druhého musím koupit nebo jak to je?

Link to comment
Share on other sites

u výcviku posádky je první řádek u střelců "number of experience guners" a v základu je tam 1/10 střelců (jako 1 z 10 možných) nad tím je info o letadle a tam je vypsán počet střelců v letadle, takže by to mělo být stejné. Třeba Lancaster má počet střelců 3 takže v tom řádku "number of experience guners" by mělo být 3/10

Link to comment
Share on other sites

Hned první posuvník - Number of experienced gunners.... Stojí tě to 240 crew xp points... Třetí stojí 360... Čtvrtý 480... Pátý 600...

Hned první posuvník - Number of experienced gunners.... Stojí tě to 240 crew xp points... Třetí stojí 360... Čtvrtý 480... Pátý 600...

crew XP points mám 51 a mám mít 130 nebo tedy 240 a to vezmu kde? To musím získat v boji?

Link to comment
Share on other sites

to ti naskakuje stejně jako XP normální a vždycky je to tam napsaný kolik XP potřebuješ na další postup u čehokoliv....takže lítej a vydrž

Link to comment
Share on other sites

Tak za ty volný peníze 40 vorlů co jsem dostal k účtu sem koupil nějaký volný expy a koupil druhýho střelce do bombardéru. Není mi ale jasný zda mám dávat u stíhače expy do pilota i do střelce a pak zda taky něco do toho opraváře. Vždy když přistanu poškozenej na letišti, tak mi nějaký surovec rozstřílí než se to stihne opravit. Minule sem se opravil a v ten moment mi na hlavu spadla bomba :Smile_sad: Má to cenu vůbec přistávat nebo to raději rovnou zapíchnout do země?

Link to comment
Share on other sites

Tak za ty volný peníze 40 vorlů co jsem dostal k účtu sem koupil nějaký volný expy a koupil druhýho střelce do bombardéru. Není mi ale jasný zda mám dávat u stíhače expy do pilota i do střelce a pak zda taky něco do toho opraváře. Vždy když přistanu poškozenej na letišti, tak mi nějaký surovec rozstřílí než se to stihne opravit. Minule sem se opravil a v ten moment mi na hlavu spadla bomba :Smile_sad: Má to cenu vůbec přistávat nebo to raději rovnou zapíchnout do země?

 

Za přistání težce poškozeného letoun jsou pěkné expy, takže určitě se pokusit. U stíhače pouze do pilota, pokud nemáš za sebou druhého střelce. Opravy určitě. Na vyšších rancích jsou poměrné drahé opravy, tak je mám vypnuté a než se opraví tak lítam jiný národ, nebo HB tam stačí jedno letadlo funkční.

Link to comment
Share on other sites

Za přistání težce poškozeného letoun jsou pěkné expy, takže určitě se pokusit. U stíhače pouze do pilota, pokud nemáš za sebou druhého střelce. Opravy určitě. Na vyšších rancích jsou poměrné drahé opravy, tak je mám vypnuté a než se opraví tak lítam jiný národ, nebo HB tam stačí jedno letadlo funkční.

Je pravda že většinou to dotahuju na letiště když už motor nejede a kouřím jak lokomotiva a hodí to 500 nebo možná i 1000 Xp a to je fajne.

Pořád mně to vrtá hlavou že pilot je i zároveň střelec u jednomístné stíhačky, zda do střelce taky nedávat expy :-(

Opravy mám vyplé a třídám rusy a brity podle toho co je opravené. Mám asi 300 k na účtu a pomalu to roste, akorát za sestřel kolegy je pěkná penalizace a už se mi jich pár do cesty připletlo. :Smile_sad:

Link to comment
Share on other sites

To už tak bývá, že u jednomístné stíhačky je pilot zároveň střelec. Takže ne, střelce nemá význam expit.

Hele Milano sem velká lama :Smile_blinky: ale zas tak velká ne abych nevěděl že u jednomístné stíhačky asi další střelec nebude, jde o to že dobrý pilot ještě neznamená že bude taky dobrý střelec, který bude sestřelovat soupeře.

2. světová to potvrdila, protože ve spoustě knížkách se píše o šikovných pilotech, kteří ale taky byli vyjímeční střelci, co sestřelili hafo letadel. Naopak byla spousta pilotů co sestřelili prd a stříleli pánu bohu do oken. Proto mi to vrtá hlavou jak to autoři hry mysleli zda nevylepšovat vlastnosti pilota-střelce v jedné osobě.

Link to comment
Share on other sites

Len z vastnej skúsenosti viem, že na slotoch, kde mám vycvičených strelcov, tak pri stíhačoch mám stabilnejší zameriavač. Možno je to len subjektívny pocit. Žiadne oficialne stanovisko k tomuto neexistuje. Keď si budeš zároveň expiť strelcov aj na slote, kde máš len stíhačky, v budúcnosti nebudeš mať problém naň umiestniť bombardér.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Kucí vopálený, sorry jestli se zeptám blbě, lítám teprv chviličku, WT mě baví, ale v posádce mám zatím totální hokej a ani pročtení tohohle threadu mně moc nepomohlo... Abych v tom neměl hokej ;-)

 

Myslel jsem, že i u stíhačů se má cpát do "gunnera", že pak střílí přesněji, byť tam je pilot i střelec v jedné osobě? A nebo ne? V tom případě mi asi jebne, protože tam ve všech slotech mám narvaný hafo crew XP :-) Nu holt člověk dělá zezačátku chyby, že... ;-)

 

Jinak co dáváte u stíhačů jako prioritní skilly? Nebo to dáváte tak nějak rovnoměrně?

Link to comment
Share on other sites

u stíhačů prvně RELOAD RANK u pozemního personálo. (3 záložka u posádky) aby to rychleji dobíjelo a pak všechny skilly u pilota. U bombrů to stejný akorát místo pilota cvič střelce

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...