Jump to content

AW - Deník vývojářů: spottovací systém


MegaVydra

Recommended Posts

Velitelé!

 

Jak rychle se na obrazovce objeví nepřátelské vozidlo? Co kdybyste viděli jen polovinu z nich? Co když jsou ukryty za skálou nebo keřem? Tyto a mnohé další situace v Armored Warfare jsou řízeny detekčním a kamuflovacím systémem.

Spotovací a kamuflážní systém (dále jen SCS) je jedním z nejdůležitějších a nejsložitějších systémů Armored Warfare. Chcete-li se ujistit, že není možné podvádět pomocí neslavných "stěnových hacků", všechny důležité kontroly a rovnice nejsou počítány vašimi počítači, ale našimi servery a velká část jejich zpracovatelského výkonu - asi 30 procent - je věnována těmto Výpočty.

Ale jak přesně to funguje? Jak server ví, co vám ukáže?

 

                                                                                                               ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 

Celý systém SCS je provozován systémem správy nazvaným Spotting Manager. Jako první krok v každé bitvě se Spotting Manager postará o to, aby se každé vozidlo ve hře podílelo na bodovém systému tím, že mu přidělil token serveru nazvaný Spotting Proxy. Bodové proxy jsou v podstatě reprezentace mechanismu skvrn každého vozidla na straně serveru. Jinými slovy, jakákoli interakce mezi skvrnami se nevyskytují mezi vašimi vozidly sama o sobě, ale mezi těmito Spotting Proxymi pouze na straně serveru a SCS rozděluje pouze údaje o tom, co by mělo být vykresleno.

 

Jakékoli pokročilé výpočty spotování pro přátelské vozy jsou zakázány - vždy víte, kde jsou vaši spojenci bez nutnosti spoléhat se na věci jako zorné pole nebo rádiová vzdálenost. Dokonce i dnes se moderní armáda spoléhají na systémy řízení bitevních polí, které jim umožňují dělat přesně to - sledovat každou jednotku a každé vozidlo na bitevním poli za účelem zlepšení situačního povědomí, posuzování taktických situací a zamezení příhodných požárních incidentů. V tomto smyslu je tento model Armored Warfare zcela realistický.

Nepřítelské vozy jsou však zcela odlišné.

 

Abyste zjistili, zda vidíte nepřátelské vozidlo, nebo ne, SCS se spoléhá na kontroly spottingu. Takhle fungují.

 

                                                          spot2_0.jpg

 

Každé vozidlo ve hře má dva body "spotter", které se používají k hledání nepřátel. Tyto jsou:

 

Zbraně (střelec se těší na to, zda uvidí nepřítele nebo ne)

Commander poklop (velitel použije poklop, aby se podíval ven

 

Každé vozidlo má také jedenáct "bodových bodů". Tyto jsou:

 

Jeden bod na hlavni děla

Čtyři body na věži

Čtyři body trupu

Dva body uprostřed stran trupu)

 

                                                    spot1_0.jpg

 

SCS zaujme body spotteru pro vaše vozidlo a pokusí se vystopovat paprsek směrem k nepřátelským bodovým bodům (jinými slovy celkem 22 paprsků). Pokud jsou všechny tyto paprsky blokovány překážkou (kopce, budova, kámen atd.), Kontrola na místě se nezdařila a vaše vozidlo nemůže poznat nepřítele. Pokud se některý z paprsků spojuje s jedním z vašich bodů na jeden z nepřátelských bodových kontrolních bodů, objeví se nepřátelské vozidlo. Samozřejmě je to příklad pro jedno vozidlo. Můžeš být skrytý za zídkou, ale pokud se na vás zahledí nepřítel a uvidí vás, dostanete se do popředí, i když nikdo jiný nemá přímý pohled na vás

 

                                                 spot3.jpg

 

Tyto kontroly na místě nejsou trvalé - aby byl systém zvládnutelný, tyto kontroly se provádějí s použitím určité frekvence, která snižuje vzdálenost. V počátečních iteracích byly kontroly spottingu na dlouhé vzdálenosti prováděny přibližně jednou za 2 sekundy, současná maximální hodnota je jednou za 0,8 sekundy, přičemž nejbližší kontroly jsou značně častější (frekvence kontrol byla zvýšena jak v aktualizaci 0,20, tak v aktualizaci 0,21 ).

Vzdálenost, kterou se paprsky pohybují (bodová vzdálenost), však není nekonečná. Maximální hodnota, kterou teoreticky může mít (která se rovná maximální vzdálenosti vykreslení vozidla - 808 metrů), je snížena o řadu faktorů, které zahrnují:

 

Rozsah pohledu vozidla

Konfigurace vozidla (moduly, doplňky, velitelské dovednosti)

Nepřímé maskovaní vozidla (závisí také na mnoha faktorech)

Přírodní maskování (keře a další listy)

Akce (pohyb, střelba ze zbraňe)

Režim hry (PvE má další zvláštní pravidla)

Mějte však na paměti, že maximální dosažitelná hodnota rozsahu zobrazení je 534 metrů..

 

 

                                                                                        ROZSAH DOHLEDU VOZIDLA

 

Rozsah dohledu vozidel je číslo (jeho jednotky jsou metry), které reprezentují kvalitu optiky vozidla. Obecně řečeno, poněkud roste s Tíerem (jak se technologie vylepšuje) a pohybuje se od jednoduchých pistolových mířidel až po pokročilé počítačově podporované tepelné imagerní optiky, které vám umožní poznat nepřítele na velmi dlouhé vzdálenosti. Rozpětí spotřeby světla Tier 1 je například 415 metrů, zatímco bodová vzdálenost Tier 10 je 460 metrů.

Rozsah zobrazení je vyrovnávací parametr, který silně závisí na třídě. Lehké tanky a obrněné bojové vozy mají obecně nejvyšší rozhled, protože jejich úkolem je nejen vypořádat se s poškozením, ale také zachytit nepřátelské vozy pro své spojence. TD obvykle mají také dobrý rozhled, ale hlavní bojové tanky mají nižší. Dělostřelectvo má nejnižší v Armored Warfare.

                  

                                                                                                          KONFIGURACE VOZIDLA

 

Základní pohled na vozidlo rozsah a efektivita spottingu může být značně změněna správným nastavením vašeho vozidla:

Modul Recon Package, který je k dispozici pro AFV zaměřené na spotting, zvyšuje rozsah zobrazení, když stojí vozidlo.

Moduly Thermal Sights snižují účinnost přírodního maskování.

Některé komandérské dovednosti (jako je zručnost Sabrina Washington's Vigilant) zvyšují rozsah zobrazení vozidel.

 

Zdokonalené elektronické čočky Retrofit zvyšuje rozsah zobrazení, když stojí vozidlo

Zvětšená optika Retrofit zvyšuje rozsah zobrazení za všech okolností, nikoliv však tolik.

 

Vezměte prosím na vědomí, že správně nakonfigurovaná funkce AFV nebo LT bude ve většině případů mít lepší hodnotu rozsahu zobrazení než MBT. Toto uspořádání je jedinečné. Malé AFV, jako je CRAB, jsou nejlepší zvědové ve hře.

 

                                                                                                 KAMUFLÁŽ NEPŘÁTELSKÝCH VOZIDEL

 

Kamufláž vozidla je svým způsobem polárním opakem zobrazení rozsahu. Je to modifikátor, který snižuje rozsah zobrazení nepřátelského vozidla o určitou částku, konkrétně o procentní hodnotu. V obrněném boji je to určeno kamuflážním faktorem vozidla.

Maskovací faktor používá procentní formát. Až do 0,21 byl faktor maskování určen zlomek (0,370 pro VBL INGWE například), ale rozhodli jsme se přejít na komplexnější procentuální formátování. Jako takový 37% kamuflážní faktor (dříve 0,37) sníží rozsah zobrazení nepřítele o 37 procent. Jinými slovy, pokud by nepřátelské vozidlo normálně dokázalo zaznamenat cíle ve vzdálenosti 400 metrů (rozsah výhledu 400 m), bylo by možné vidět VBL INGWE pouze 252 metrů, protože počet 400 byl snížen o 37 procent.

Stejně jako rozsah pohledu, faktor Camouflage závisí také na třídě vozidel (AFV jsou nejméně viditelná, zatímco MBT a SPG jsou většinou nejsnáze spozorovatelnými vozidly na bojišti), stupeň a velikost. Menší (nebo nižší, výška hraje hlavní roli) vozy budou mít lepší kamuflážní faktor než velké, těžké.

 

Navíc může být kamuflážní faktor vozidla modifikován:

 

Komandérské dovednosti (např. Juan Carlos Miramon's Blend In zlepšuje maskovací faktor)

Moduly (Elektrické spouštěče a generátory zvyšují faktor maskování na cestách)

Retrofity (elektro-absorbující barva zvyšuje faktor maskování při zastavení vozidla)

Vizuální kamufláž (zvyšuje faktor maskování o 0,05 - nebo 5 procent)

Aktivní schopnost AFV (snižuje cílový faktor vozidla)

 

                                                   

 

Vezměte prosím na vědomí, že bez ohledu na to, že vaše maskovací hodnocení nemůže klesnout pod 0 - jinými slovy nikdy nechcete, aby vás nepřátelé viděli za hranicí bodů stanovenými jejich vozidly.

 

                                                                                                           PŘÍRODNÍ MASKOVÁNÍ

 

Stejně jako v reálném životě, listy, keře nebo malé stromy, činí vozidlo těžší na spot. V Armored Warfare, pokud jste skrytí za křoví (takže váš obrys skrývá všechna místa kontroly vašeho vozu relativně vůči nepřátelskému pozorovateli), získáte značný bonus pro Váš kamuflážní faktor - zlepšuje se o 30% (0,3 v podmínkách maskování). Jinými slovy, paprsky mezi nepřátelskými pozorovacími body a místními kontrolními místy musí procházet předměty křoví. Toto je nazýváno přírodním kamuflážním bonusem. Vezměte prosím na vědomí, že maskovací bonus není jednotný (keře s méně listy například poskytují menší bonusy, to dá rozum).

 

                                                          spot4.jpg

 

 

 

 

Vícenásobné přírodní kamuflážní bonusy (pro více křovin, které jsou mezi vámi a pozorovatelem) se mohou skládat až na bonusovou hodnotu 0,45 (45%). Jinými slovy, dokonce i hlavní bojový tank s velmi nízkou maskovací hodnotou 0,1 (10 procent) může být mnohem těžší zjistit, když se schovává za křoví.

Střechy stromů fungují stejně jako keře, ale pouze část s listy je vzata v úvahu. Když stojíte pod vysokým stromem s velkou korunou, nepomůže to vaší maskování v nejmenším. Ale pokud stojíte na stejné úrovni jako baldachýn stromu, takže je umístěn mezi vámi a nepřítelem, bude fungovat jako keř. Padlé stromy také pracují jako improvizované keře.

 

Upozornění:

 

 

Listy do 15 metrů od pozorovatele se nezapočítávají do kamuflážního bonusu nepřítele

Váš přírodní Camouflage Bonus může být snížen tím, že vystřelíte svou vlastní zbraní ( křoví do 15 metrů ztratí 66 procent svého přírodního kamuflážního bonusu po dobu 5 sekund)

Některé moduly, jako je Thermal Imager nebo Commander Skills, také snižují přírodní bonus pro kamufláž

Modul ADAPTIV, který je pro PL-01 jedinečný (nyní), funguje jako "přenosné křoví" a poskytuje bonus maskování pro přírodní prostředí spíše než standardní kamuflážní bonus ve všech směrech.

 

                                                                                                                AKCE

 

Pohybem nebo střelbou je snadno zjistitelní.  V  Armored Warfare obě akce značně ovlivňují váš maskovací faktor. Nicméně, jak bylo uvedeno výše, kamufláž nemůže nikdy klesnout pod 0.

 

Střelba nejenže snižuje přírodní kamufláž, jak bylo uvedeno výše, ale také vaši vlastní kamufláž, což usnadňuje vaše spozorování na 5 vteřin jako takové (mějte na paměti, že hodnoty jsou průměrné, protože pokuta se mírně liší od vozidla k vozidlu a platí Na jeden snímek s výjimkami uvedenými níže):

 

 

TD (zbraně a ATGM) a obrněné bojové vozy dostávají nízkou celkovou pokutu (10 až 15 procent za jeden výstřel)

Lehké tanky a non-TD ATGM střelbou dostávají střední celkovou pokutu za výstřel (20 procent)

Všechna ostatní vozidla, , dostávají vysokou pokutu (25 procent)

 

Vozidla, která jsou schopna vystřelit několik ran v řadě bez delšího nabíjení (Terminator ATGM,zásobníky atd…), postupně zvyšují penalizaci za výstřely  .V současné době když vypálíte polovinu svého zásobníku (to znamená 3 nebo více střel, s výjimkou například XM1A3 FASTDRAW), což vám dává zhruba stejnou penalizaci jako kdyby jste vystřelili ze zbraně s jedním výstřelem a poté se dostali na kamufláž 0.

Autokanony obdrží pokutu ve výši 2 procenta za autokanonový výstřel, který se muže stockovat - střílel nepřetržitě po dobu 3 až 5 sekund snadno přinese maskování na 0 - krátké dávky jsou nyní relativně bezpečné (na rozdíl od dřívějška ).

              

                                                                                                               POHYB

  

Pohyb také snižuje maskování - mějte na paměti, že dokonce i otážení se na místě se počítá jako pohyb při pohybu věží. Tento trest není binární - když se vozidlo pohybuje, stává se aktivní a při rychlém pohybu se (rychle) vyšplhá na svou maximální hodnotu pro danou rychlost. Pohybem pomalu se snižuje maximální trest. Po zastavení vozidla sankce (opět rychle) klesne na hodnotu 0. Lehké tanky neztrácejí kamufláž v pohybu a obrněné bojové vozidlo neztrácejí maskování při pomalém pohybu.

 

 

V neposlední řadě, vozidlo v pohybu a střelbě  (jakýkoli druh střely ) obdrží velkou pokutu na maskování.

 

                                                                                                           PVE SPOTING

 

Spotting v PvP a Global Operations funguje tak, jak bylo popsáno výše, ale pozorování v režimu PvE má své zvláštnosti. Nejdříve a nejdůležitější je, že AI "podvádí" - pozorování AI funguje na stejném principu jako jakékoli jiné spotty.

Vzhledem k tomu, že PvE mapy jsou menší než PvP mapy, je rozsah spottu snížen u všech vozidel na mapě (hráči a AI). Rozsah pohledu pro všechna vozidla je snížen o 55 procent.

Toto skutečně ovlivňuje oponenty AI :

 

Mnoho oponentů AI je AFV

Přicházejí z několika úhlů a to je činí je efektivnějšími při spottování hráčů

 

Tento trest se použije při závěrečné kontrole. Aktualizace 0.21 navíc zavádí dodatečné pokuty AI do rozsahu zobrazení AI v závislosti na úrovních obtížnosti PvE:

 

Snadná obtížnost: Kamufláž se snížila o 20 procent a rozmezí zobrazení o 15 procent

Střední obtížnost: Kamufláž se snížila o 15 procent a rozmezí zobrazení o 10 procent

Obtížnost: Kamufláž se snížila o 10% a pohled na vzdálenost o 5%

 

V režimu PvE nejsou v současné době k dispozici žádné další změny. Vyhodnocujeme aktualizaci 0.21 a zpětné vazby.

 

Ztráta spotovací kontroly

 

Už viditelné vozidlo může zmizet z dohledu hráče, pokud:

 

Pohybuje se za nějakým krytem a zorné pole s pozorovatelem je narušené

Pohybuje se dost daleko nebo získává dostatek maskování jinými prostředky k tomu, aby kontrola spottu selhala.

 

Při neúspěšné kontrole spottu bude vozidlo ještě krátce (po dobu 5 sekund)  viděno bez ohledu na okolnosti (s výjimkou nasazení kouřovodu). Potom je silueta odstraněna po dobu 1 sekundy a konečně vozidlo zmizí. Tento mechanismus ve většině případů brání vozidlům, aby "magicky zmizeli" ve středu bojiště nebo alespoň minimalizovali taková situace.

 

 

                                                                                         POKROČILÁ MECHANIKA SPOTTINGU

 

Jakékoliv nepřátelské vozidlo uvnitř určitého rozsahu (50 metrů) je automaticky zaznamenáno bez ohledu na jakoukoli jinou situaci - je to simulovaný stav, kde je vozidlo tak blízko, že posádky (nebo někdo kolem nich)  informují o hrozbě. Do jisté míry jsou příklady uvedené v předchozích částech zjednodušeny, aby vysvětlily základy mechaniky. Ve skutečnosti je výpočet rozptylu spottingu trochu složitější. Dříve (před aktualizací 0.20) byla obecná rovnice pro bodování vzdálenosti:

SpottingDistance = ViewRange * (1 - kamufláž)

Aktuální kalkulačka spottovací vzdálenosti je však:

SpottingDistance = 50 + ((ViewRange-50) * (1-Camouflage))

Tato změna ve způsobu vzájemného působení automatického rozptylu bodů byla zavedena, aby se zajistilo, že standardní bod spotování neklesne pod 50 metrů, což způsobuje podivné výsledky. Například 90% maskování proti rozmezí zobrazení 400 metrů jak bylo dříve:

SpottingDistance = 400 * (1-0,9) = 40 metrů

Zatímco nyní funguje jako takové:

SpottingDistance = 50 + ((400-50) * (1-0,9)) = 85 metrů

Jinými slovy dříve, rozsah spotingu mohl teoreticky klesnout pod automatický 50metrový bodový limit, což vedlo k nežádoucím výsledkům, kdy některé vozy byly natolik neviditelné, že byly zcela neviditelné, s výjimkou automatického systému 50 metrů.

Navíc může spotovací paprsek proniknout až 10-ti předměty, než zmizí. Oblasti s množstvím listů jsou tedy výjimečně obtížné prozkoumat.

Poznámka:

Na počátku vývoje Armored Warfare (ještě před verzí alfa), byl zaveden jiný mechanismus sportování.  Jinými slovy, vozy mohly vidět dále,  tento mechanismus nebyl nikdy implementován, protože se zjistilo, že zvyšuje statickou hratelnost, jinak známou jako "kempení".

 

                                                                                                DALŠÍ SPOTTOVACÍ NÁSTROJE

 

Všechna vozidla mají k dispozici několik dalších nástrojů, které pomáhají maskování proti spottingu.

 

 

Indikátor "spottu" - ikona, která se objeví na obrazovce vždy, když je vidět vaše vozidlo. Tento indikátor je k dispozici u všech tříd vozidel, ale u většiny z nich se aktivuje pouze 2,5 sekundy poté, co jste někoho objevili.

 

Indikátor využití přírodního prostředí - indikátor poskytuje zpětnou vazbu  v okruhu 30 metrů kolem vašeho vozidla.

Čím více kamufláží získáte z prostředí, tím jasnější je značka v tomto směru. Pokud se skrýváte za pevným předmětem, jako je budova nebo strana skály, indikátor se zobrazí bíle, což znamená, že jste z tohoto směru plně pokryti prostředím. Tato funkce poskytuje pouze zpětnou vazbu o přírodním prostředí ve vašem bezprostředním okolí a nenaznačuje, jestli se budete vidět nebo ne. Stále můžete být viděni jinými hráči v závislosti na vaší maskovací hodnotě, rozsahu jejich úhlu pohledu a zorném poli „ například pohled z hora“ .

 

rnVCq5Y.gif

 

Označení cíle

AFV vozy mají speciální schopnost nazývanou Designate Target „označení cíle“.

Označení nepřítele touto schopností se týká masivního trestu jeho kamufláže - navíc, vaši spojenci způsobí větší škody označenému cíli.

 

Spouštěče kouřových granátů nebo generátory kouře

Proti spottu se kouř z těchto zařízení počítá jako fyzická překážka ("stěna", pokud chcete)

Každé nasazení kouřových granátů zajistí okamžitou ztráta spottingu u nepřítele.

.

Plány do budoucna

 

Systém spottování je jedním z nejdůležitějších prvků hry. V aktualizacích 0.19, 0.20 a 0.21 bylo několikrát vylepšeno pro dosažení nejlepších výsledků, ale v současné době hodnotíme mnohem hlubší generální opravu, která se vyvíjí od začátku. Budeme sdílet více informací o této generální opravě, až dokončíme její prvky, ačkoli kvůli své složité povaze nebude pravděpodobně v blízké budoucnosti zaveden. Vzhledem k tomu, že vývoj Armored Warfare postupuje, sdílíme další informace o připravovaných funkcích, včetně revize systému spottování.

 

Uvidíme se na bojišti!

Link to comment
Share on other sites

Tak jsem to chlapci dodělal, byl to vcelku masakr, spousta technických výrazů a spott system jako takovej je i dost složitej  na pochopení :D

Takže pokud tam budou chyby dejte mi vědět, nebo pokud chcete mužete je opravit :p

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...