Jump to content
Sign in to follow this  
westhope

rok 1941

Recommended Posts

Prvni čtvrtletí roku 1941 (leden až konec března)

3.ledna

- Francouzská vláda ve Vichy byla roerganizována. Ministrem vnitra a spravedlnosti se stal admirál Jean-Francois Darlan.

5.ledna

- Britská vojska dobyla Bardíji v italské Libyi a zajala 40 000 italských vojáků.

6.ledna

- Prezident Franklin Delano Roosevelt vyhlásil čtyři svobody

- Německý X.letecký sbor zahájil po přesunu na Sicílii bojové operace ve Středomoří.

10.ledna

- V Berlíně byla podepsána sovětsko-německá hospodářská smlouva.

11.ledna

- Adolf Hitler podepsal Směrnici č.22 o nasazení německých jednotek ve Středomoří a v severní Africe na pomoc italským vojskům.

19.ledna

- Dobytím súdánské Kassaly, od 4.července 1940 obsazené Italy, začala britská ofenzíva v Etiopii a Eritrei.

- V Berchtesgadenu jednali Adolf Hitler a Benito Mussolini o společném vedení válečných akcí OSY ve Středomoří.

21.ledna

- V Bukurešti byl potlačen puč Železné gardy

22.ledna

- Britská vojska (generálporučík Richard O Connor ) dobyla severoafrický přístav Tobrúk a zajala 25 000 italských vojáků.

23.ledna

- Vláda Protektorátu Čechy a Morava vydala nařízení o pracovní povinnosti.

26.ledna

- Britské jednotky zahájily ofenzívu v Italy obsazeném Britském Somálsku.

29.ledna

- Ve Washingtonu začala jednání britských a amerických vojenských představitelů o společné strategii v případě vstupu USA do války.

4.února

- Německé bitevní lodě Scharnhorst a Gneisenau pronikly na Atlantik .

6.února

- Britské jednotky v severní Africe obsadili Benghází , hlavní město Kyrenajky.

8.února

- Po dobytí al-Aghejdy se britský postup v severní Africe zastavil.

9. února

- Britská eskadra z Gilbraltaru ostřelovala italský přístav Janov.

11.února

- Britské letectvo provedlo další nálety na německá města , 189 bombardérů zaútočilo na Hannover.

12.února

- Generálporučík Erwin Rommel (později přezdívaný Pouštní liška) přijel do Lybie , aby převzal velení německých vojsk v severní Africe.

23.února

- Japonský ministr zahraničí Josuke Macuoka přijel do Evropy jednat s německými a italskými představiteli.

25.února

- V okupovaném Nizozemsku došlo ke generální stávce na protest proti pronásledování a deportaci místních Židů.

- Britské a jihoafrické jednotky obsadily Mogadišo, hlavní město Italského Somálska.

1.března

- Bulharský premiér Bogdan Dimitrov Filov podepsal ve Vídni akt, jímž stvrdil přistoupení své země k Paktu tří.

2.března

- Německá 12. armáda (polní maršál Wilhelm List) vstoupila v 6 hodin ráno do Bulharska . K akci došlo se souhlasem bulharské vlády.

4.března

- Britové zahájili operaci Lustre , během níž bylo do 24 .dubna do Řecka převezeno 58 000 britských vojáků.

8.března

- Pro pokračující projevy masového odporu proti německé okupaci vyhlásili Němci v Nizozemsku stanné právo.

9.března

- Italská armáda zahájila ofenzívu na albánské frontě.

11.března

- Americký prezident F.D.Roosevelt podepsal zákon o půjčce a pronájmu ( Lend and Lease Act ) , který jej opravnoval zapůjčovat a pronajímat spřáteleným zemím válečný materiál.

13.března

- OKW vydalo Pokyny o zvláštních územích ke Směrnici č.21 . V nich bylo mj. uvedeno zamýšlené rozdělení obsazených území SSSR. Operační skupiny (Einsatzgruppen) SS dostaly "zvláštní úkoly" pod nimiž se skrývalo zejména vyvraždování židovského obyvatelstva.

22.března

- Německé bitevní lodě Scharnhorst a Gneisenau unikly britskému lodstvu a zakotvily ve francouzském přístavu Brestu.

24.března

- Předsunuté jednotky Afrikakorpsu obsadily al-Aghejlu .

25.března

- Jugoslávie přistoupila k Paktu tří.

27.března

- Státním převratem v Jugoslávii , jenž byl reakcí na rozhodnutí přistoupit k Paktu tří , byla svržena vláda premiéra Dragiši Cvetkoviče. Místo dosavadního prince-regenta Pavla se vlády ujal sedmnáctiletý král Petr II.

- Po převratu v Jugoslávii podepsal Adolf Hitler Směrnici č.25, předpokládající bleskovou válku proti Jugoslávii současně s útokem na Řecko.

- Ve Washingtonu skončila tajná konference ABC-1 mezi britskými a americkými vojenskými představiteli , která přijala pro případ vstupu USA do války strategickou zásadu Germany First

28.března

- Britské Středomořské lodstvo (admirál Andrew Browne Cunningham) zvítězilo nad Italy u Matapanu.

30.března

- Německý Afrikakorps (generálporučík E. Rommel ) zahájil ofenzívu v severní Africe , v jejímž průběhu dobyl do 13.dubna celou Kyrenajku s vyjímkou pevnosti Tobrúk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2.čtvrtletí roku 1941 (duben až konec června)

1.dubna

- Britská vojska obsadila hlavní město italské Eritreje Asmaru

3.dubna

- Madarský premiér Pál hrabě Teleki spáchal sebevraždu na protest proti německému nátlaku majícímu přinutit Madarsko k účasti na válce proti Jugoslávii

- Státním převratem v Iráku se k moci dostala protibritská vláda Rašída Alího al-Kajláního.

4.dubna

- Jednotky Německého Afrikakorpsu obsadily Brity vyklizené libyjské město Benghází

- Britská vojska dobyla etiopské hlavní město Addis Abebu.

6.dubna

- Německá vojska zahájila v 5.15 hodin útok na Řecko a Jugoslávii

10.dubna

- V Záhřebu , dobytém Němci a Italy byl vyhlášen nezávislý chorvatský stát ( Nezavisna država Hrvatska ), do jehož čela se postavil vůdce fašistického ustašovského hnutí Ante Pavlovič.

- Americké jednotky obsadily Gronsko.

12.dubna

- Německé jednotky obsadily jugoslávské hlavní město Bělehrad

13.dubna

- Japonský ministr zahraničí Josuke Macuoka podepsal v Moskvě pětiletý akt o neútočení se SSSR.

- Obsazením Sollúmu skončila první ofenzíva německého Afrikakorpsu v severní Africe.

16.dubna

- Ve Washingtonu byla zahájena tajná jednání mezi zplnomocněnci Japonska a USA ,jež měla za cíl dosáhnout sladění protichůdných zájmů obou zemí v tichomořské oblasti.

17.dubna

- Představitelé jugoslávského velení podepsali v Bělehradě kapitulaci jugoslávských vojsk . Do německého zajetí padlo 344 000 jugoslávských vojáků.

18.dubna

- Řecký premiér Alexandros Korizis spáchal v Athénách sebevraždu vzhledem k bezvýchodné situaci řecké armády po německém útoku.

- Britské a indické jednotky obsadily irácký přístav Basru.

23.dubna

- V Soluni byla podepsána všeobecná kapitulace řecké armády.

24.dubna

- Britské námořnictvo začalo evakuovat britská vojska z pevninského Řecka . Do 30.dubna bylo v rámci operace Demon na Krétu a do Egypta převezeno 50 000 vojáků.

27.dubna

- Německá vojska obsadila řecké hlavní město Athény .

30.dubna

- Obsazením celého kontinentálního Řecka včetně poloostrova Peloponésu ukončila německá armáda balkánské tažení .

- OKW stanovilo datum útoku na SSSR (Fall Barbarossa) na 22.června 1941.

- Irácká vojska obklíčila britskou leteckou základnu Habbáníji.

1.května

-V Athénách byla pod dohledem německo-italských okupačních sil vytvořena kolaborantská vláda generála Jeorjiose Tsalokoglua.

5.května

- Etiopský císař Haile Selassie se vrátil do Addis Abeby

6.května

- Sovětský diktátor Josif Vissarionovič Stalin převzal funkci předsedy rady lidových komisařů.

- Po uzavření sovětsko-japonského paktu o neútočení zakázaly USA vývoz veškerého zboží považovaného za válečně důležité do SSSR.

9.května

- V Tokiu byla podepsána mírová smlouva mezi Thajskem a Francouszkou Indočínou , spravovanou vládou ve Vichy .

10.května

- Rudolf Hess , stranický vůdce Adolfa Hitlera odletěl tajně do Velké Británie.

- Německá luftwaffe provedla poslední velký nálet na Londýn kterého se zúčastnilo 507 letadel . jež svrhla 711 tun trhavin a 2393 zápalných pum.

- Ve Velké Británii vznikla 313.čs.stíhací perut RAF.

- Plukovník Drogoljub "Draža" Mihajlovič zahájil v Srbsku ozbrojený boj proti německým okupantům .

13.května

- Výnosem o činnosti válečných soudů zajistil Adolf Hitler německým vojákům beztrestnost za činy brutálního a protilidského charakteru spáchané vůči sovětskému civilnímu obyvatelstvu během útoku na SSSR.

14.května

- Německé bojové letouny se přesunuly do Iráckého Mosulu na podporu protibritského povstání . Francouzská vláda ve Vichy jim povolila využívat letiště v Sýrii.

- Pařížská policie zatkla přes 1000 Židů a předala je nacisům.

18.května

- Jádro italských vojsk ve východní Africe v čele s místokrálem Amadeem , vévodou z Aosty ,kapitulovalo u etiopského Amba Alagi. Většina Italské východní Afriky padla do rukou Britů.

- V Římě byla podepsána Italsko-chorvatská dohoda o hranicích , kterou bylo Itálii přiřčeno téměř celé pobřeží Dalmácie s vyjímkou několika jaderských ostrovů.

20.května

- Německé výsadkové jednotky zahájily v 7.15 útok na ostrov Krétu. dosud ovládaný Brity a Řeky (Operace Merkur ) . Po dvanáctidenních bojích byl ostrov 1.června Němci dobyt.

24.května

- Německá bitevní lod Bismarck potopila u Islandu britský bitevní křižník Hood.

- Řecký král Jiří II. odjel spolu s vládou Emmanuela Tsuderose z Kréty do exilu v Egyptě.

27.května

- Britské lodstvo potopilo 400 mil západně od Brestu německou bitevní lod Bismarck.

28.května

- Britské námořnictvo zahájilo evakuaci Kréty.

31.května

- Skončila protibritská revolta v Iráku . Rašíd al-Kajlání uprchl spolu s dalšími vzbouřenci do íránu.

1.června

- Britská vojska vstoupila do Bagdádu.

2.června

- V Brennerském průsmyku se konala další schůzka Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho , na které německý diktátor opomněl informovat svého italského spojence o chystaném útoku na SSSR.

3.června

- Finské velení dalo německému generálnímu štábu souhlas s využitím Finska jako nástupiště plánovaného útoku na SSSR.

- Adolf Hitler oznámil japonskému velvyslanci v Berlíně Hiroši Ošimovi svůj záměr zaútočit na SSSR. Zároven nabídl Japoncům účast na tomto válečném tažení.

6.června

- Vrchní velení wehrmachtu (OKW) vydalo směrnice pro zacházení se sovětskými politickými komisaři , nařizující okamžitou likvidaci zajatých komisařů Rudé armády.

8.června

- Britská vojska vstoupila za podpory jednotek Svobodných Francouzů do Sýrie a zaútočila na jednotky věrné francouzské vládě ve Vichy.

10.června

- Britské jednotky dobyly Assab ,poslední italský přístav v Rudém moři.

13.června

- V Moskvě bylo zveřejněno prohlášení TASS,jež dementovalo zprávy o válečných přípravách Německa.

- Vláda ve Vichy nařídila zatčení a internaci 12 000 Židů za údajné spiknutí proti francouzsko-německé spolupraci.

14.června

- Americký prezident Franklin Delano Roosevelt vydal prohlášení o " zmrazení" všech německých aktiv v USA. O dva dny později požádala americká vláda o uzavření německých konzulátů v USA.

15.června

- Chorvatsko přistoupilo k Paktu tří.

17.června

- Finsko oznámilo , že vystupuje ze Společnosti národů. Finská armáda se připravovala na tažení proti SSSR.

21.června

- Jednotky Svobodných Francouzů obsadily syrské hlavní město Damašek.

22.června

- Německý wehrmacht zahájil ve 3.15 hodin ráno útok na SSSR (Fall Barbarossa).

- Rumunsko a Itálie vyhlásily válku SSSR.

23.června

- Slovensko se rozhodlo podpořit ve válce proti SSSR německý wehrmacht .

25.června

- V hlavním městě Litvy Kaunasu (Kovně) začaly krátce po obsazení německými jednotkami pogromy , kterým padlo za obět 3800 židů .

26.června

- Finsko vyhlásilo válku SSSR.

27.června

- Madarsko vyhlásilo válku SSSR.

28.června

- Na středním úseku východní fronty dobyly německé jednotky Brest, na jižním úseku padl Kovel.

29.června

- ústřední výbor Komunistické strany SSSR prohlásil obranu proti německému útoku za Vlasteneckou válku.

- Adolf Hitler jmenoval říšškého maršála Hermanna Goringa svým nástupcem pro případ své smrti.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...