Jump to content

rok 1940


Recommended Posts

1. Polovina roku 1940

8.ledna

-V těžkých bojích u Suomussalmi probíhajících od 5. ledna způsobila finská 9.divize Rudé armáděnejvětší ztráty od začátku zimní války.

10.ledna

-Při nouzovém přistání německého letadla u Mechelenu padly do rukou Belgičanů části plánu německé ofenzívy na západě.

15.ledna

-V jihoafrickém městě Agde byla zformována 1.čs.pěší divize.

16.ledna

-Adolf Hitler odložil ofenzívu na západě na jarní období.

27.ledna

-V Praze byl zatčen Přemyšl Šámal, vedoucí představitel odbojové organizace Politické ústředí.

10.února

-Začala první velká deportace Poláků z polských území připojených k SSSR do vnitrozemí Ruska (celkem bylo odvlečeno 220 000 lidí).

11.února

-Rudá armáda zahájila mohutnou ofenzívu proti Mannerheimově linii, vedoucí 23.února k prolomení prvního pásma finské obrany u Summy

-V Moskvě byla podepsána hospodářská smlouva mezi Německem a SSSR, která mj. zajistila německému válečnému úsilí bohaté dodávky ropy,barevných kovů a obilí.

12.února

- Z území Říše byli do lublinské oblasti deportováni první Židé

24.února

-OKW schválilo modifikovaný plán ofenzívy na západě ( Fall Gelb).

28.února

-Rudá armáda prolomila druhé pásmo finské obrany na Mannerheimově linii .

3.března

-Sovětská vojska zahájila útok na finské město Viipuri (dnes Vyborg) a 11.března je dobyla

12.března

-V Moskvě byla podepsána sovětsko-finská mírová smlouva , která ukončila zimní válku.

18.března

-Na železniční stanici v Brennerském průsmyku se konala schůzka Adolfa Hitlera s Benitem Mussolinim.

20.března

-Ve Francii odstoupila vláda Edouarda Daladiera. Novým premiérem se stal Paul Reynaud.

27.března

-Říššký vůdce SS a šéf německé policie Heindrich Himmler nařídil zřízení koncentračního tábora v Osvětimi.

1.dubna

-Nejvyšší sovět SSSR schválil začlenění území odstoupených Finskem do Karelské ASSR a její přetvoření na svazovou Karelofinskou SSR.

3.dubna

- U Katyně začalo NKVD vraždit polské důstojníky ,kteří padli do sovětského zajetí v září 1939.

9.dubna

-Německé ozbrojené síly zahájily operaci Weserubung , invazi do Norska a Dánska . Obsazení Dánska bez boje bylo ukončeno již 10.dubna

-V Oslu byla vytvořena kolaborantská vláda Vidkuna Quislinga, vůdce fašistické strany Nasjonal Samling. Neuznal ji vsak ani parlament a ani král Haakon VII., který opustil Oslo.

24.dubna

-Hitler jmenoval essenského gauleitera Josefa Terbovena říšškým komisařem v okupovaném Norsku.

30.dubna

-Norský odpor v jižním a středním Norsku se definitivně zhroutil.

- V Lodži , přejmenované Němci na Litzmannstadt , bylo pro židovské obyvatelstvo zřízeno střežené ghetto.

10.května

- V časných ranních hodinách zahájila německá vojska na frontě od Severního moře po jižní hranice Lucemburska ofenzívu na západě ( Fall Gelb)

- Vinou špatné navigace shodila německá letadla pumy na německé město Freiburg. Oficiální nacistická propaganda to označila za nepřátelský útok a použila později pro rozpoutání letecké války proti Velké Británii.

- Zhroucení politiky appeasementu vedlo k demisi britské vlády Arthura Nevilla Chamberlaina. Novým premiérem se stal Winston S. Churchill, který vytvořil vládu všech politických stran.

15.května

- Generál Hendrik G. Winkelman podepsal v 11.45 hodin kapitulaci nizozemských ozbrojených sil.

18.května

-Hitler jmenoval Arthura Seyss-Inquarta říšškým komisařem v okupovaném Nizozemsku

-Německo anektovalo belgické území Eupen,Malmédy a Moresnet

19.května

-V Limoges byla vytvořena belgická exilová vláda , která později přesídlila do Londýna

20.května

- Německý XIX. tankový sbor (generál Heinz Guderian) dosáhl u Abbévillu pobřeží průlivu La Manche a odřízl tak britské,francouzské a belgické jednotky v severní Francii a Belgii.

- Generál Maxime Weyngand se stal vrchním velitelem francouských a spojeneckých vojsk na západní frontě , francouským ministrem obrany byl jmenován maršál Henri Philippe Pétain.

24.května

-Na Hitlerův rozkaz zastavily německé jednotky postup směrem na Dunkerque.

26.května

- Na příkaz ministra války Roberta Anthonyho Edena se britské expediční síly (generál lord Gort) začaly stahovat k Dunkerque.

27.května

- Začala operace Dynamo , evakuace britských a francouských jednotek od Dunkerque.

28.května

-Belgický král Leopold III. podepsal kapitulaci všech belgických ozbrojených sil a odebral se do německého zajetí.

-spojenecká vojska dobyla severonorský přístav Narvik.

30.května

Generální guvernér okupovaného území Polska Hans Frank vydal příkaz k likvidaci Polské elity.

1.června

-skončily operace Dynamo , při níž bylo od Dunkerque evakuováno 235 000 britských a 115 000 francouských vojáků.

-Německé válečné námořnictvo zahájilo operaci Juno , kterou se pokusilo zabránit evakuaci spojeneckých vojsk od Narviku.

5.června

-Německá vojska zahájila v 5.35 h ofenzivu do nitra Francie (Fall Rot) a prolomila francouské linie jižně od řeky Sommy a na dolní Aisně

10.června

- Na příkaz krále Haakona VII. kapitulovaly norské jednotky v severním Norsku ,čímž bylo ukončeno norské tažení.

-Itálie vyhlásila válku Francii a Velké Británii.

14.června

-Německé jednotky vstoupily do Paříže , jež byla 13.června prohlášena za otevřené město.

-Do koncentračního tábora v Osvětimi byli dopraveni první vězni.

15.června

-Po ultimátu ze 12.června,jímž SSSR žádal zřízení základen v Litvě,obsadila Rudá armáda Litvu . Po podobných ultimátech ze 16.června okupovala Rudá armáda 17.června také Lotyšsko a Estonsko.

16.června

-Vláda Paula Reynauda odmítla Churchillův návrh na vytvoření britsko-francouzské unie a podala demisi.Novým francouským premiérem se stal maršál Henri Philippe Pétain.

17.června

-Francie požádala Německo o příměří.

18.června

-Generál Charles de Gaulle ,bývalý státní podtajemník ministerstva obrany, se v Londýně postavil do čela Národního výboru Svobodné Francie , jejž 28.června uznala britská vláda.

22.června

-V Rethondes u Compiegne bylo uzavřeno přímeří mezi Německem a Francií.

24.června

-V Římě bylo uzavřeno příměří mezi Itálií a Francií.

27.června

-Francouzská vláda se rozhodla přesídlit z Bordeaxna neobsazené území a za sídlo si zvolila lázenské město Vichy.

28.června

-Rumunsko odstoupilo Sovětskému svazu Beserábii a severní Bukovinu.

konec 1.poloviny roku 1940

Edited by westhope(CSOB)
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

2.polovina roku 1940

 

1.července

-Německé jednotky obsadily britské Normanské ostrovy (Jersey,Guernsey a Alderney)

3.července

-Franz Rademacher , referent pro židovské záležitosti na německém ministerstvu zahraničí , vypracoval pamětní spis v němž navrhl přesídlit všechny evropslé Židy na Madagaskar.

- Britský premiér Winston Churchill vydal příkaz k útoku na francouské válečné lodě kotvící v britských přístavech a v Mers el-Kebíru u Oranu (Operace Katapult)

9.července

- V Londýně byl vyhlášen "dočasný systém státního zřízení" ČSR v exilu.

10.července

- Německé letectvo provedlo první rozsáhlý útok na vojenské cíle v jižní Anglii.

12.července

- Po odstoupení francouského prezidenta Alberta Lebruna a na základě plných mocí , které mu udělila poslanecká sněmovna , se maršál Henri Philippe Pétain prohlásil hlavou státu.

- V Duxfordu byla zřízena 310.čs. stíhací perut RAF.

19.července

- Adolf Hitler adresoval Velké Británii "poslední mírovou nabídku"

21.července

- Britská vláda uznala prozatímní státní zřízení ČSR.

22.července

- Britská vláda odmítla Hitlerovu "mírovou nabídku" z 19.července

- V Londýně byla jmenována prozatímní vláda ČSR v zahraničí v čele s Janem Šrámkem.

26.července

- Prezident Edvard Beneš navšívil čs.vojenskou jednotku v Cholmondeley

1.srpna

- Hitler vydal směrnici č.17 o zintenzivnění letecké a námořní války proti Británii.

3.srpna

- V Cosfordu byla zřízena 311. čs. bombardovací perut RAF.

5.srpna

- Krakovští Židé byli depotováni do Varšavy . Krakov se stal místo Varšavy sídlem správních orgánů Generálního gouvernementu.

8.srpna

- V Londýně byla uzavřena britsko-francouská vojenská konvence , na jejímž základě byly formovány jednotky Svobodných Francouzů generála Charlese de Gaulla.

13.srpna

- Silným útokem luftwaffe (Adlerangriff) začala letecká bitva o Anglii

19.srpna

- Italská vojska dobyla Britské Somálsko.

20.srpna

- Začala "bitva sta pluků" v níž 115 pluků čínské osvobozenecké armády zaútočilo na japonské pozice v severní Číně.

30.srpna

- Pod tlakem Německa a Itálie přijalo Rumunsko závěry druhé vídenské arbitráže a odstoupilo část svého území Madarsku.

31.srpna

- Říšský protektor Konstantin von Neurath a státní tajemník Karl Hermann Frank předložili Hitlerovi návrh na způsob likvidace českého národa.

2.září

- Mezi Velkou Británií a USA došlo k dohodě o výměně 50 starších amerických torpédoborců za právo používat britské základny na západní polokouli.

4.září

- Generál Ion Antonescu se stal Rumunským premiérem a donutil 6.září krále Carola II. k abdikaci , dosadil na jeho trůn jeho syna Michala a nastolil v Rumunsku diktaturu.

7.září

- V Rumunské Craiově podepsaly Rumunsko a Bulharsko smlouvu na jejímž základě Rumunsko odstoupilo Bulharsku jižní Dobrudžu.

13.září

- Italská 10.armáda (maršál Rodolfo Graziani) zahájila ofenzivu v severní Africe.

15.září

- " Den bitvy o Británii" - v rozsáhlých vzdušných bojích nad jihovýchodní Anglií ztratila luftwaffe 56 bojových letadel.

16.září

- Italská vojska obsadila egyptské pohraniční město Sídí el-Barrání.

17.září

- Hitler odložil invazi do Anglie "na neurčito".

23.září

- Japonská vojska se po dohodě s vládou ve Vichy vylodila ve Francouské Indočíně.

25.září

- Britský pokus zmocnit se ve spolupráci se Svobodnými Francouzi západoafrického přístavu Dakaru po dvoudenních bojích ztroskotal.

27.září

- V Berlíně byl podepsán Pakt tří mocností mezi Německem, Itálií a Japonskem.

7.října

- Britské bombardéry provedly dosud nejtěžší nálet na Berlín . Bylo shozeno celkem 50 tun tříštivých pum. Mezi civilisty bylo hlášeno 25 mrtvých a 50 raněných.

8.října

- V Bukurešti jednali představitelé německé a rumunské vlády o přesídlení etnických němců z jížní Bukoviny a Dobrudže.

9.října

- Jednotky Svobodných Francouzů generála de Gaulla se zachytily v Kamerunu.

12.října

-Hitler odložil invazi na Britské ostrovy (operace Seelowe) na předjaří roku 1941 , přípravy k ní však měly nadále pokračovat.

25.října

- V Londýně byla podepsána československo-britská vojenská dohoda o postavení čs.vojenských jednotek ve Velké Británii.

28.října

- Itálie vyhlásila válku Řecku a zahájila útok na tuto zemi z Albánie.

- Německá ponorka U32 potopila britskou pasažérskou lod Empress of Britain (42 348 BRT) ,největší spojeneckou obchodní lod ztracenou za druhé světové války.

29.října

- Na žádost řecké vlády se na Krétě vylodily britské jednotky.

1.listopadu

- V Palestině se ustanovil 11.čs.pěší prapor - Východní jádro čs. vojenské jednotky na Středním východě.

5.listopadu

- Franklin Delano Roosevelt byl potřetí zvolen prezidentem Spojených států amerických.

10.listopadu

- Obsazením Librévillu u Gabunu se v rukou Svobodných Francouzů ocitla celá kolonie Francouzská rovníková Afrika.

11.listopadu

- Čs. a polská vláda v exilu vydaly prohlášení o budoucí konfederaci obou států.

12.listopadu

- Sovětský lidový komisař zahraničních věcí V.M. Molotov přijel do Berlína.

14.listopadu

- Řecké jednotky přešly na albánské frontě do protiofenzívy.

- Anglické město Coventry bylo téměř zničeno náletem luftwaffe. O život přišlo několik set civilních obyvatel.

15.listopadu

- Nacisté uzavřeli varšavské ghetto , do kterého soustředili 350 000 Židů.

20.listopadu

- Ve Vídni podepsalo Madarsko protokol o přistoupení k Paktu tří . Následovalo připojení Rumunska 23. a Slovenska 24. listopadu.

25.listopad

- SSSR předložil své podmínky ke vstupu do Paktu tří.

8.prosince

- Japonsko vyprovokovalo ozbrojený konflikt mezi Thajskem a francouzskou vládou ve Vichy.

9.prosince

- Britská vojska v sevrní Africe přešla do protiofenzívy.

10.prosince

- Hitler podepsal Směrnici č. 19(Attila) která předpokládala rychlou okupaci neobsazené části Francie.

11.prosince

- Hitler se pro odpor španělského diktátora Franciska Franka vzdal plánu na dobytí Gibraltaru ( krycí název Felix)

- V Londýně se konala zahajovací schůze čs.exilového parlamentu - Státní rady.

13.prosince

- Hitler podepsal Směrnici č.20 (Marita) k útoku na Řecko.

17.prosince

- Britská vojska v severní Africe dobyla Sollúm a Fort Capuzzo. Italské jednotky se dostaly do svízelné situace .

18 prosince

- Hitler podepsal Směrnici č.21 ( Fall Barbarossa) k útoku na SSSR s tím , že přípravy měly být definitivně ukončeny k 15.květnu 1941.

 

Tím končí stručná chronologie roku 1940. Dále se můžete těšit na stručnou chronologii roku 1941.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...