Jump to content

Rok 1939


Recommended Posts

Průběh roku 1939 od oficiálního začátku druhé světové války dne 1.září 1939.Začínám stručným přehledem roku 1939.

 

Stručný přehled:

1.září 1939 Německým útokem na Polsko začala oficiálně Druhá světová válka.Oproti Hitlerovým očekáváním splnila Francie a Velká Británie sůj spojenecký závazek vůči Polsku a vyhlásily Německu válku.

1.září :

- Ve 4.45 ráno začal v Gdansku(Polsko) německý útok na Polsko.

- Vysoký komisař Společnosti národů Carl Von Burkhardt musel do 9 hodin opustit město Gdansk.

- Benito Mussolini oznámil neúčast Itálie ve válce.

- V Protektorate Čechy a Morava provedlo gestapo zatýkací akci Albert der Erste.

- Slovensko vstoupilo do války na straně Německa.Slovenská armáda překročila hranice Polska a začala obsazovat Javorinu.

- Policejní nařízení zavedlo v Německu pro Židy zákaz vycházení

2.září :

- Francie a Velká británie vyhlásili všeobecnou mobilizaci.

3.září :

- Velvyslanci Francie a Velké británie předali v Berlíně jménem svých vlád vyhlášení války Německu.

- Vlády Austrálie a Nového Zélandu vyhlásili Německu též válku.

- Polský prezident Ignaci Mošcicky vydal dekret o vytvoření Legie Čechů a Slováků v Polsku.

- Německá ponorka U30 potopila bez varování britskou pasažérskou lod Athenia.

4.září :

- Pří britském náletu na Wilhemshaven a Brunsbuttel bylo z 24 bombardérů 7 sestřeleno.

5.září :

- USA a Japonsko vyhlásili neutralitu v evropské válce.

- Vrchní velitel polských ozbrojených sil maršál Edward Rydz-Šmigly vydal rozkaz k ústupu polských armád za řeku Vislu

- Winston Churchill a Anthony Eden byli jmenováni novými členy Chamberainovy vlády.

6.září :

- Německá vojska dobyla Krakow.Polská vláda se přestěhovala do Lublinu.

- Jihoafrická unie vyhlásila Německu válku,Rumunsko proklamovalo navzdory smlouvě s Polskem neutralitu.

7.září :

- Francouská armáda zahájila omezenou ofenzivu v Sársku.

- Polské velení přeneslo svůj hlavní stan do Brestu.

- Skončil statečný boj obránců Westerplatte

8.září :

- Německá 4.tanková divize pronikla na předměstí Varšavy.Jednotky německé 10.armády (gen.Walter von Reichenau) začaly u Radomi obkličovat polskou armádu Prusy (gen.Stefan Dab-Biernacki).

9.září :

- Polská armáda Poznan (gen. Tadeusz Kutrzeba) zahájila na Bzuře protiútok proti německé 8.armádě (gen. Johannes Blaskowitz)

10.září :

- Kanada vyhlásila válku Německu

12.září :

- Při kapitulaci armády Prusy v kotli u Radomi padlo do německého zajetí 60 000 Polských vojáků.

- První jednotky Britských expedičních sil se vylodili ve Francii.

- V Abbévillu jednala poprvé Nejvyšší spojenecká válečná rada.

- V Paříži vznikla z Čs. vojenské kanceláře Čs. vojenská mise,jejímž úkolem bylo zformovat československé jednotky v zahraničí.

14.září :

- Na Bzuře přešla v prostoru Lowicze do útoku Polská armáda Pomorze (gen.Wladyslav Bortnowski). Německá armáda dobyla Gdyni. U Annapolu překročil německý IV. armádní sbor (gen. Viktor von Schwedler) řeku Vislu,na jižním úseku fronty překročila 14.armáda (gen.-plk. Wilhelm List) řeku San.

- Po neúspěšném útoku na britskou letadlovou lod Ark Royal byla potopena hlubinnými náložemi německá ponorka U39.

15.září :

- SSSR a Mongolsko podepsaly s Japonskem smlouvu o urovnání konfliktu na řece Chalchyn-gol.

- Německá vojska dobyla Přemyšl a Bialystok.

16.září :

- Jednotky skupiny armád Sud (genplk. Gerd von Runstedt) začaly na Bzuře obkličovat polské armády Poznan a Pomorze.

- Sovětský svaz uznal diplomaticky Slovenskou republiku.

17.září :

- V 6. hodin ráno překročila Sovětská vojska hranice s Polskem.

- Představitelé polského státu a armády odešli do Rumunska kde byli internováni.

- Německá ponorka U29 potopila britskou letadlovou lod Courageous.

19.září :

- V obklíčení na Bzuře kapitulovaly polské armády Poznan a Pomorze o síle přibližně 170 000 mužů.

20.září :

- U Szamova a Tomaszova se německým vojskům vzdalo 60 000 mužů polské armády Lublin (gen. Tadeusz Piskor)

21.září :

- Šéf německé bezpečnostní policie Sipo a bezpečnostní služby SD Reinhard Heydrich stanovil zásady okupační politiky v Polsku : zlikvidovat inteligenci,izolovat Židy do ghett a vysídlit Poláky do zvláštního území s hlavním městem Krakowem.

24.září :

- Německé letectvo zahájilo masové nálety na Varšavu.

25.září :

- V německu byly zavedeny potravinové lístky.

26.září :

- Německé letectvo podniklo první útok na britské lodstvo ( Home Fleet) v Severním moři.

28.září :

- Polské jednotky ve Varšavě kapitulovali.

- V Moskvě byla podepsána smlouva o hranicích a přátelství mezi Německem a SSSR, stanovící německo-sovětskou demarkační čáru v Polsku.

- Ve Francii byl ustanoven 1.čs.pěší prapor

- SSSR a Estonsko uzavřely smlouvu o vzájemné pomoci.

29.září :

- Posádka polské pevnosti Modlin se vzdala.

30.září :

- Polský prezident Mošcicky odstoupil,jeho nástupcem se stal Wladyslaw Raczkiewicz

- Generál Wladyslaw Eugenius Sikorski byl pověřen vytvořením polské exilové vlády.

2.října :

- Polské jednotky bránící poloostrov Hel kapitulovaly.

- V Paříži byla podepsána dohoda o formování čs.armády ve Francii.

3.října :

- Francouské jednotky se stáhli za Maginotovu linii.

4.října :

- Tajný výnos Adolfa Hitlera amnestoval trestné činy spáchané od 1.září 1939 Němci v Polsku.

6.října :

- U Kocku a Lublinu kapitulovaly poslední polské jednotky.

- V říšškém sněmu učinil Adolf Hitler Velké Británii a Francii nabídku na mírovou smlouvu za statusu quo po rozbití Polska,jež bylo oběma státy odmítnuto.

7.října :

- Říššký vůdce SS a šéf německé policie Hienrich Himmler převzal funkci říšškého komisaře pro " upevnění němectví".

9.října :

- Adolf Hitler vydal Směrnici č.6 o provedení útoku na Nizozemsko,Belgii,Lucembursko a Francii (Fall Gelb).

- V kanceláři A. Hitlera se konala porada účastníků programu eutanazie.Plánovali zavraždění 65 000 až 70 000 lidí.

10.října :

- Na poradě Adolfa Hitlera s veliteli tří složek wehrmachtu upozornil velkoadmirál Erich Raeder na strategický význam Norska.

- SSSR podepsal s Litvou smlouvu o vzájemné pomoci a postoupil jí oblast Vilniusu.

12.října :

- Hitlerovým výnosem bylo území 4 západních a severních polských vojvodství připojeno k Říši. Na zbylém území okupovaného Polska byl vytvořen Generální gouvernement (Generalgouvernement) pod vedením říšškého ministra Hanse Franka.Začaly deportace Židů z bývalého Rakouska a z Protektorátu Čechy a Morava do Generálního gouvernementu.

- Sovětský svaz předložil Finsku návrh o "výměnu území " a uzavření smlouvy o " vzájemné pomoci".

14.října :

- Německá ponorka U47 pod velením kapitánporučík Priena (dekuji za jmeno velitele ponorky Unmarkovi) potopila u Scapa Flow britskou bitevní lod Royal Oak

15.října :

- Mezi Německem a Estonskem byl podepsán protokol o vysídlení pobaltských Němců.

16.října :

- Ve Francii byl zformován 1,čs.pěší pluk

17.října :

- Při útoku německých bombardérů na základnu britského lodstva ve Scapa Flow byla těžce poškozena školní a depotní lod Iron Duke

19.října :

- Vrchní velitelství německé branné moci (OKW) dokončilo první variantu plánu tažení na západ (Fall Gelb)

20.října :

- Na 2000 židů,převážně uprchlíků z Polska,bylo deportováno z Vídně do Lublinu v Generálním gouvernementu

21.října :

- V Římě se dohodli italský ministr zahraníčí Galeazzo Ciano,hrabě z Cortelezza a německý velvyslanec Hans Georg von Mackensen na vysídlení říššských a etnických němců z Jižního Tyrolska.

- V Moskvě byly zahájeny finsko-sovětské rozhovory o problematice hranic mezi oběma státy.

24.října :

- Do Paříže dorazilo 70 tun zlata z polského státního pokladu.Bylo převezeno do Francie z Rumunska lodí přes Středozemní moře.

25.října :

- Ukončení německé vojenské okupační správy v obsazeném Polsku

26.října :

- Jozef Tiso byl zvolen prezidentem Slovenské republiky

- V Generálním gouvernementu byla pro všechny polské obyvatele od 18 do 60 let zavedena pracovní povinnost a pro všechny Židy nucené práce.

27.října :

- Papež Pius XII. vydal svou první encykliku Sumni pontificatus,ve které se vyslovil pro čestný mír.

28.října :

- V Praze se konaly masové demonstrace proti německé okupaci.

30.října :

- Německo a Lotyšsko uzavřely dohodu o vysídlení.

- Říššský vůdce SSa německé policie Heinrich Himmler nařídil vysídlení Židů z Pomořan,Poznanska a Horního Slezka do Generálního gouvernementu.

31.října :

- Generální guvernér obsazených polských území Hans Frank vytyčil v Lodži zásady německé okupační politiky v tomto prostoru.

- Maršál Graziani byl jmenován náčelníkem štábu italské armády.

1.listopadu :

- Nejvyšší sovět SSSR schválil připojení obsazené polské západní Ukrajiny a západního Běloruska k Sovětskému svazu.

3.listopadu :

-Německo a SSSR podepsalo dohodu o vysídlení.Etničtí Němci opustili západní Ukrajinu a západní Bělorusko a Ukrajinci,Bělorusové,Rusové a Rusíni Generální gouvernement.

4.listopadu :

- Americký prezident Franklin Delano Roosevelt podepsal revidovaný zákon o neutralitě.Povoloval válčícím stranám nakupovat v USA zbraně a odvážet je na vlastních lodích (cash and carry)

6.listopadu :

- Gestapo zatklo celý pedagogický sbor Jagellonské univerzitry v Krakově a odvezlo jej do koncentračního tábora Sachsenhausenu.

7.listopadu :

- Termín německé ofenzívy na západě byl pro špatné počasí odložen nejprve za 12.na 15.listopad.

8.listopadu :

- Pumový atentát Johanna Goerga Elsera na Adolfa Hitlera v Mnichovské pivnici Burgerbraukeller se nezdařil.

11.listopadu :

- V části okupovaného Polska se objevily plakáty na pamět založení Polské republiky 11.listopadu 1918.Generální guvernér Hans Frank nařídil,aby byl "v každém domě,na kterém zůstane plakát viset,zastřelem jeden obyvatel".

12.listopadu :

- Britský král Jiří VI. a francouský prezident Albert Lebrun odmítli belgicko-nizozemskou nabídku zprostředkování míru ze 7.listopadu. Skutečného míru bylo podle nich možné dosáhnout jen obnovením nezávislosti Rakouska,Československa a Polska.

15.listopadu :

- Pohřeb Jana Opletala v Praze se změnil ve velkou demonstraci studentů proti okupaci.

- Japonská vojska se vylodila na jižním pobřeží Tonkinského zálivu.

16.listopadu :

- Polní maršál Hermann Goring nařídil zvýšený nábor polských pracovních sil.

17.listopadu :

- V Protektoratě Čechy a Morava byly uzavřeny vysoké školy a část studentů byla převezena do koncetračních táborů. 9 lidí bylo zastřeleno.

- V Paříži byl ustanoven Československý národní výbor.

18.listopadu :

- Generál Johannes Blaskowitz předložil Adolfu Hitlerovi zprávu o zločinech německé policie a operačních skupin SS v okupovaném Polsku.

- Židům v krakovském vojvodství bylo s účinností od 1.prosince 1939 nařízeno nosit židovskou hvězdu.

23.listopadu :

- Jižně od Islandu potopili německé bitevni lode Scharnhrst a Gneisenau britský pomocný křižník Ravalpindi (16 697 BRT).

27. listopadu :

- Britský král Jiří VI. podepsal dekret o provádění blokády Německa.Francie se k tomuto opatření připojila.

28.listopadu :

- Po Sovětskou stranou vyprovokovaných incidentech na hranicích vypověděl SSSR smlouvu o neútočení s Finskem (začátek Zimní války)

29.listopadu :

- Směrnicí č.9 o vedení války nařídil Adolf Hitler bombardování a minování britských námořních přístavů.

30.listopadu :

- Náletem na Helsinky a ofenzivou na Karelské šíji začal sovětský útok na Finsko.

1.prosince :

- V poznanske župě začalo násilné vysidlování přibližně 150 000 Poláků do Generálního gouvernementu.

- Na Karelské šíji před Mannerheimovou linií probíhaly urputné boje mezi finskou armádou a útočící Rudou armádou.

2.prosince :

- USA uvalili v důsledku sovětských leteckých útoků na civilní obyvatelstvo ve Finsku "morální embargo" na obchod se SSSR.

5.prosince :

- Rudá armáda dosáhla předpolí finské Mannerheimovy linie na Karelské šíji.

8.prosince :

- S pomocí vysídlovací komise zřízené Volksdeutsche Mittelstelle v Přemyšlu začalo vysidlování 120 000 etnických němců z Volyně a Hliče do Německa.

9.prosince :

- Sovětský svaz uvalil blokádu na finské pobřeží a vyhlásil oblast Finského zálivu za válečnou zonu.

14.prosince :

- Společnost národů vyloučila ze svých řad SSSR za jeho agresi proti Finsku.

16.prosince :

- První lord admirality Winston Churchill znovu navrhl (poprvé navrhoval už 19 září) britskému válečnému kabinetu vylodění v norsku.

17.prosince :

- Německá kapesní bitevní lod Admiral Graf Spee byla potopena vlastní posádkou v mezinárodních vodách u pobřeží Uruguaye

19.prosince :

- Německá luxusní rychlá pasažérská lod Columbus byla potopena vlastní posádkou v severním atlantiku po zadržení britským torpédoborcem Hyperion.

20.prosince :

- Britská vláda uznala Čs.národní výbor v Paříži.

30.prosince :

- Na Slovensku byla podle německého vzoru zřízena Ústředna státní bezpečnosti.

31.prosince :

- Adolf Hitler obdržel zprávu OKW o sovětsko-finské válce,podle které nebyla Rudá armáda pro moderní armády rovnocenným protivníkem.

 

 

Toto je konec roku 1939.Tento topik tím ale nekončí těšte se na stručné popisy některých událostí seřazeny podle datumu.

Link to comment
Share on other sites

Jen mala zajimavost:

Prvni vystrely 2.sv.valky padly v Mostech u Jablunkova na vychodnim cipu CR uz 31.8.1939 a to pri obsazovani tamejsiho tunelu, kdy Nemci zautocili pres hrebeny Beskyd na mistni polskou vojenskou osadku. Patrne doslo k nedorozumeni a Nemci zautocili o den drive a tunel uspesne obsadili (bohuzel). Ale oficialne je bran utok v tom Gdansku..

 

Mosty u Jablunkova patrily k Tesinsku, ktere pripadlo po Mnichovske dohode Polsku

Link to comment
Share on other sites

Dovolím si přidat jedno datum:

 

14. října:

kapitánporučík Prien pronikl 14. října 1939 s ponorkou U-47 do složitě jištěného kotviště britské flotily ve Scapa Flow a potopil bitevní loď HMS Royal Ark.

Ps: Když jsem neměl, co dělat, tak jsem podobné kousky prováděl v Silent Hunter V:)

Link to comment
Share on other sites

Jen mala zajimavost:

Prvni vystrely 2.sv.valky padly v Mostech u Jablunkova na vychodnim cipu CR uz 31.8.1939 a to pri obsazovani tamejsiho tunelu, kdy Nemci zautocili pres hrebeny Beskyd na mistni polskou vojenskou osadku. Patrne doslo k nedorozumeni a Nemci zautocili o den drive a tunel uspesne obsadili (bohuzel). Ale oficialne je bran utok v tom Gdansku..

 

Mosty u Jablunkova patrily k Tesinsku, ktere pripadlo po Mnichovske dohode Polsku

dekuji za upozorneni tvuj prispevek bude pozdeji presunut do topiku zajimavosti :)

pro unmark

ne mam chytrou knihu :) ano o ponorce U47 vim ale jeste jsem se k tomu datumu nedostal jinak diky za jmeno velitele ponorky bude pridano k datumu :)

pro vsechny ostatni prosim vyjadrujte se k tomuto topiku v diskuzi dekuji

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...